top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Fyra tips för bättre IR

14 juli 2021

Investor Relations är ett företags relationer med aktieägare och kapitalmarknaden. Många större företag och bolag har en specifik funktion som arbetar med den typ av kommunikation som riktar sig mot aktieägare, analytiker, journalister och allmänheten. Det finns mycket information och regler att förhålla sig till när det kommer till Investor Relations. Vi listar därför fyra tips som förbättrar Investor Relations.


Kommunicera med olika mottagare

Inom IR är det viktigt att kunna kommunicera samma budskap till flera olika mottagare. Dessa mottagare kan vara allt från en småsparare som kommer i kontakt med bolaget för första gången eller professionella aktiehandlare och analytiker som har följt bolaget en längre tid. Eftersom mottagarna varierar med tidigare erfarenheter och kunskap är det viktigt att arbeta på en långsiktig plan att nå ut till flera olika mottagare.


Värdera förtroendet

Det är av största vikt att vakta förtroendet ni får av marknaden. Att ha trovärdighet inom IR är a och o. Det kan i vissa lägen vara svårt att hitta balansen för att nå fram en trovärdighet som når ut. Därför är det viktigt att kunna kommunicera fram sina budskap och ge raka ärliga svar på svåra frågor för att bygga vidare på förtroendet och trovärdigheten inom bolaget.

News Picture AVA Corporate Communications

Investera i långsiktiga relationer

Inom IR är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv och arbeta fram långsiktiga relationer. IR rymmer allt från enskilda och mer privata relationer med investerare till relationer med hundratal investerare, analytiker och journalister. Oavsett vilken relation är det viktigt att bygga och vårda relationerna långsiktigt.

 

Utvärdera tidigare år och ta fram en handlingsplan

Dra lärdomar från tidigare år och se till att utvärdera det bra och det mindre bra, detta kan även vara nyttigt när ni ska sätta upp nya mål för det kommande året. Utveckla en aktivitetsplan med potentiella kommunikationsinitiativ för året. Detta är något som bör göras genom hela året, ett sätt att göra det på är att inventera eventuella nyhetsvinklar och identifiera evenemang och andra händelser som kan användas för att nå ut ert budskap och slå igenom bruset.


Att planera och utvärdera IR strategier som når igenom bruset kan vara resurskrävande. För mindre bolag kan det finnas många fler möjligheter att använda sig av externa resurser på ett effektivt sätt. Vi på Ava förstår innebörden av en solid IR-strategi och kommunikationsinsatser. Vi jobbar varje dag med kommunikationsrådgivning till stora som små kunder. Vi hjälper dig hitta nya och kreativa sätt att arbeta med företagskommunikation. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur vi jobbar!

RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

We are delighted to introduce our newest employee - welcome Gunnel Sköld!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

Vi har glädjen att presentera vår nyaste medarbetare - välkommen Gunnel Sköld

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Double materiality and transparency: What you can expect from CSRD

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page