top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Större utmaning för småbolag att synas

26 augusti 2021

IR-marknaden har stått under kraftig förändring de senaste åren, framförallt många stora förändringar för mindre bolag. De senaste åren har vi sett en ökning på 80 procent av noterade bolag i Stockholm, från 470 till 850 bolag.

 

Ökningen av noterade bolag har förändrat marknaden för Investor Relations. Den ökade konkurrensen och ökade kostnader har inneburit stora förändringar för mindre bolag. Tidigare har småbolagen klarat sig själva men i och med ökningen av bolag har konkurrensen kring uppmärksamhet blivit allt tuffare.

 

Tidigare oberoende analyser som varit traditionella och haft täckning över småbolag har minskat. Efter införandet av Mifid (The Markets in Financial Instruments Directive) har allt flera investerare valt ett begränsat antal leverantörer för analyser, vilket i sin tur begränsat spridningen av de analyser som görs. Uppdragsanalyser har däremot ökat men för dessa står företagen själva för kostnaden. Mindre bolag står även själva för kostnaden för att delta på investerarseminarier.

News Picture AVA Corporate Communications

Ökningen av noterade bolag har även lett till en ökad konkurrens för både investerare och journalisters tid och intresse för småbolag när det numera finns 850 bolag att skriva om. Konkurrensen bland företagen gör att det krävs en riktigt intressant och spännande story för bolagen att bli uppfångade av investerare och journalister.

 

För småbolagen har förändringarna varit genomgripande det har blivit dyrare och betydligt svårare att få uppmärksamhet för att nå igenom bruset. Samtidigt som de stora bolagen inte påverkats av förändringarna. För att lyckas nå igenom bruset och få synlighet hos media och kapitalmarknaden krävs ett långsiktigt arbete som innebär investeringar i både tid och pengar.

RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 februari 2023

Ava fortsätter att växa - välkommen Julia Mikalsen

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 februari 2023

Ava continues to grow - welcome Julia Mikalsen!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

23 januari 2023

Optimera din årsredovisning - Förbättra förtroendet hos investerare och nå bättre resultat

News Thumbnail AVA Corporate Communications

23 januari 2023

Optimise your annual report - Build investor confidence and achieve better results

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page