top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Vad betyder det nya rapporteringsformatet ESEF?

9 juni 2021

Från bokslutsåret 2021 är det inte längre möjligt att lämna in årsredovisningen enbart som PDF. Istället ska årsredovisningen lämnas in i ett format som kallas för iXBRL. Vi berättar mer om vad detta innebär för dig som driver företag.


ESEF är det nya rapporteringsformatet (European Single Electronic Format) som berör alla noterade bolag. Från bokslutsåret 2021 är det inte längre möjligt att lämna in årsredovisningen enbart som PDF. Istället ska årsredovisningen lämnas in i ett format som kallas för iXBRL. Finansiella rapporter ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language) och finansiella rapporter som upprättas i enlighet med IFRS ska märkas upp i enlighet med en taxonomi framtagen av ESMA (European Securities and Markets Authority). 


Märkningen görs med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language) vilket integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer. Års- och koncernredovisningen i XHTML-format ska presenteras på företagets hemsida samt skickas in till Finansinspektionen när årsredovisningen offentliggörs.

News Picture AVA Corporate Communications

Målet med de nya rapporteringskraven är att få ett enhetligt rapporteringsformat inom EU som gör det lättare att rapportera för bolag som har värdepapper (emittenter) och gör det lättare för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information. Vem som helst kan läsa en utländsk årsrapport med några få klick, eftersom de vitala delarna automatiskt översätts till alla officiella EU-språk. 


Men för bolag och organisationer kan det vara svårt att navigera sig genom det nya rapporteringsformat ESEF och alla nya krav. Vi på Ava hjälper dig med årsredovisningen utifrån era förutsättningar. Välkommen att kontakta oss!

RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 februari 2023

Ava fortsätter att växa - välkommen Julia Mikalsen

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 februari 2023

Ava continues to grow - welcome Julia Mikalsen!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

23 januari 2023

Optimera din årsredovisning - Förbättra förtroendet hos investerare och nå bättre resultat

News Thumbnail AVA Corporate Communications

23 januari 2023

Optimise your annual report - Build investor confidence and achieve better results

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page