EU:s taxonomi

EU:s lagstadgade taxonomi utgör en gemensam måttstock för hållbara investeringar

Tjänst

EU:s taxonomi - nyckeln till företagets hållbarhetsstrategi och kommunikation

Vad är EU:s taxonomi?

Den gröna taxonomin är en klassificering av bolagens intäkter, kostnader och kapitaluppgifter och inför en systematisk definition av vilka aktiviteter som anses hållbara. Lagstiftningen, som trädde i kraft under 2023, är baserad på Parisavtalet, Agenda 2030 och EU:s mål om klimatneutralitet 2050. Med hjälp av taxonomin kan börsbolag presentera sitt hållbarhetsarbete för kapitalmarknaden på ett översiktligt och jämförbart sätt.

Er verksamhet och EU:s taxonomi

Syftet med taxonomin är att ge kapitalmarknaden en bild av hur stor del av verksamheten som är miljömässigt hållbar i enlighet med EU:s klimatmål. Därutöver ämnar klassificeringen bidra till en ökad jämförbarhet mellan ekonomiska verksamheter. Bestämmelserna påverkar till en början enbart de större börsbolagen, men i sinom tid kommer alla företag beröras. Vi på AVA är väl pålästa om taxonomin och kan tillsammans med er utveckla rutiner och processer som hjälper ert företag att rapportera tydligt och i enlighet med EU:s riktlinjer.  

Intresserad av att höra mer?

Kontakta en av våra experter idag.

Boka möte

Alexander Paziraei

Managing Partner +46 20 89 93 82 [email protected]

Dan Setterwall

Senior advisor +46 20 89 93 97 [email protected]

Vi kan hjälpa er med...

Förståelse och anpassning till EU:s taxonomi
Implementering av EU:s taxonomi
Förberedelse för framtida krav

Vi brinner för riktigt bra företagskommunikation

Som en ledande IR-byrå i Stockholm är vi redo att hjälpa er att förstärka er hållbarhetsstrategi.

Vanliga frågor och svar

Vad är EU:s taxonomi?
Hur påverkar bestämmelsen företagen?
Vad innebär det att rapportera i enlighet med EU:s taxonomi?
Hur kan AVA hjälpa oss att förbereda oss för framtida krav inom EU:s taxonomin?

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.