EU:s taxonomi

Taxonomiförordningen är det nya hållbarhetsrelaterade lagkravet för börsens storbolag

Tjänst

EU:s taxonomi - nyckeln till företagets hållbarhetsstrategi och kommunikation

Vad är EU:s taxonomi?

Kortfattat kan man säga att den gröna taxonomin är en klassificering som utgör en gemensam måttstock för hållbarhet, baserat på Parisavtalet, Agenda 30 och EU:s mål om klimatneutralitet 2050. Från 2023 måste större företag rapportera hur väl de uppfyller kriterierna i taxonomin. Detta ger er möjligheten att visa upp ert hållbarhetsarbete inte bara för era investerare, utan även för medarbetare, kunder och andra intressenter. Att inkludera taxonomin i er hållbarhetsrapportering kan stärka företagets långsiktiga hållbarhet.

Er verksamhet och EU:s taxonomi

Målet med taxonomin är att ge kapitalmarknaden en bild av hur stor del av verksamheten som är hållbar. Bestämmelserna påverkar till en början enbart de större börsbolagen, men allt eftersom kommer alla företag beröras. Med vår djupgående förståelse för taxonomin kan vi hjälpa er att förstå hur dessa förändringar kommer påverka er verksamhet. Tillsammans utvecklar vi rutiner och processer för att rapportera i enlighet med standarderna.  

Intresserad av att höra mer?

Kontakta en av våra experter idag.

Boka möte

Gunnel Sköld

Analytiker +46 89 93 94 [email protected]

Alexander Paziraei

Managing Partner +46 20 89 93 82 [email protected]

Vi kan hjälpa er med...

Förståelse och anpassning till EU:s taxonomi
Implementering av EU:s taxonomi
Förberedelse för framtida krav

Vi brinner för riktigt bra företagskommunikation

Som en ledande IR-byrå i Stockholm är vi redo att hjälpa er att förstärka er hållbarhetsstrategi.

Vanliga frågor och svar

Vad är EU:s taxonomi?
Hur påverkar bestämmelsen företagen?
Vad innebär det att rapportera i enlighet med EU:s taxonomi?
Hur kan AVA hjälpa oss att förbereda oss för framtida krav inom EU:s taxonomin?

Kontakta oss

*
*
Allmänt
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår villkor och bekräftar att du har läst vår integritetspolicy, inklusive vår cookie policy.