Public Relations

För att bygga ett starkt varumärke och långsiktiga affärsrelationer krävs kommunikation i världsklass. AVA hjälper er att berätta er historia på ett engagerande sätt för både framtida kunder och viktiga intressenter.

Expertområde

Goda relationer med allmänheten lägger grunden för framgång på lång sikt – oavsett industritillhörighet.


Som viktiga samhällsaktörer hamnar företagen ofta i rampljuset för mediernas och allmänhetens intresse. Utan förberedelser och utan en kommunikationsstrategi kan uppmärksamheten riskera att leda till negativ publicitet som påverkar företagets anseende. Genom att arbeta proaktivt, med effektiv mediehantering och varumärkesbyggande åtgärder, får ni lättare att nå ut med era budskap samtidigt som ni har redskapen att hantera en krissituation. Vi säkerställer att ni når ut till era intressenter på rätt sätt genom välutvecklade strategier och mediaträning.

Visste du att?

63%

av det egna bolagets marknadsvärde är kopplat till företagets rykte enligt den genomsnittliga företagstoppen i världen. 
Källa:  Weber Shandwick, The State of Corporate Reputation in 2020

87%

av tillfrågade investerare anser att det är viktigt att aktien de följer finns representerad på sociala medier. 
Källa: Brunswick Group, Digital Investor Survey 2023
Vår kompetens

Vi hjälper er sprida meningsfulla budskap genom välutvecklade strategier.


Med vårt nätverk inom mediebranschen hjälper er att nå ut till rätt målgrupper genom relevant och engagerande medieexponering. Vi arbetar proaktivt med att skapa nyhetsvärde och berättelser som passar era mål och budskap. Något som också har blivit allt mer viktigt inom public relations är närvaron på sociala medier. Vi vägleder er i arbetet med att utnyttja sociala medieplattformar för att bygga och engagera er målgrupp, skapa dialog och sprida ert budskap på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.