Kriskommunikation

Kriskommunikation är kärnan i att hantera och övervinna utmaningar som ert företag kan stå inför.

Tjänst

Kriskommunikation - nödvändigt för att stärka ert varumärke och bygga förtroende under utmanande tider

Betydelsen av effektiv kriskommunikation

Kriskommunikation är kritiskt för att säkerställa att ert företag kan navigera genom oväntade händelser och utmaningar. Det handlar om mer än att bara hantera negativa nyheter - det handlar om att skydda ert varumärkes rykte, bibehålla förtroendet hos investerare och andra intressenter och skapa klarhet och sammanhang i osäkra tider. En väl genomförd kriskommunikation kan även stärka ert varumärke och fördjupa relationer med alla intressenter, inklusive anställda och samhället som stort. På AVA Corporate Communications har vi expertisen och erfarenheten som krävs för att hjälpa er framställa och genomföra en effektiv kriskommunikationsstrategi.

Anpassning till varierande krisscenarier

Varje kris är unik och kräver en anpassad respons. Oavsett om det är finansiella utmaningar, skandaler eller något annat, kan vi på AVA hjälpa er att anpassa er kommunikation för att möta specifika krav och utmaningar. Vi kan även ge er verktyg och träning för att förbättra er interna och externa kommunikation, samt stärka er beredskap för framtida kriser. Med vår hjälp kommer ni vara väl förberedda och kunna hantera alla typer av krissituationer med förtroende och integritet.

Vi kan hjälpa er med...

Beredskap och träning i kriskommunikation
Extern och intern kommunikation
Strategisk rådgivning i krissituationer
Kommunikationsstöd under kris
Långsiktig återhämtning och varumärkesreparation
Krisanalyser och utvärdering

Vi brinner för riktigt bra företagskommunikation

Vi ser alla delar av kommunikationen som länkar i en kedja, och en kedja är bara så stark som den svagaste länken är. Vår vision är att erbjuda börsnoterade företag en helhetslösning så att alla bitar faller på plats. 

Vanliga frågor och svar

Varför är effektiv kriskommunikation viktigt för ett företag?
Vad innebär anpassning till olika krisscenarier?
Hur hjälper ni företag med beredskap och träning i kriskommunikation?

Kontakta oss

*
*
Allmänt
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår villkor och bekräftar att du har läst vår integritetspolicy, inklusive vår cookie policy.