Delårsrapporter

Delårsrapporten är ett avgörande verktyg för börsnoterade företag i  en öppen dialog med investerare och andra intressenter.

Tjänst

För börsnoterade bolag är delårsrapporten en nyckelfaktor för löpande kommunikation med kapitalmarknaden.

Varför delårsrapporter är viktiga

Delårsrapporten är ett ovärderligt verktyg för att kommunicera företagets resultat under ett visst kvartal eller halvår till investerare och andra intressenter. Dessa rapporter erbjuder en regelbunden uppdatering av företagets finansiella ställning, vilket skapar transparens och förtroende på marknaden. Därutöver erbjuder en delårsrapport möjligheten att visa upp prestationer under året, ge en uppdatering kring företagets strategi,  verksamhet och initiativ, samt främja varumärket i en ständigt föränderlig värld.

Uppfyll kraven på delårsrapportering

Delårsrapporter är ett viktigt redskap i kommunikationen med investerare och andra intressenter, men det finns också lagstadgade krav som de behöver uppfylla. Vi på AVA har stor erfarenhet av att skapa delårs- och kvartalsrapporter som inte bara är regelmässigt upprättade, utan också engagerar och informerar intressenterna på ett effektivt sätt. Med hjälp av moderna digitala lösningar kan vi dessutom förbättra användarupplevelsen och göra rapporterna mer tillgängliga och lättnavigerade.

Intresserad av att höra mer?

Kontakta en av våra experter idag.

Boka möte

Alexander Paziraei

Managing Partner +46 20 89 93 82 [email protected]

Dan Setterwall

Senior advisor +46 20 89 93 43 [email protected]

Vi kan hjälpa er med...

Projektledning och framtagning av delårsrapporter
Rådgivning och stöd genom hela processen
Produktion av digitala delårsrapporter
Design och konceptutveckling
Textproduktion för engagerande rapportering

Vi brinner för riktigt bra företagskommunikation

Vi ser alla delar av kommunikationen som länkar i en kedja, och en kedja är bara så stark som den svagaste länken är. Vår vision är att erbjuda börsnoterade företag en helhetslösning så att alla bitar faller på plats. 

Vanliga frågor och svar

Vad är viktigt att tänka på vid produktion av finansiella rapporter?
Vilka lagkrav och regler behöver följas vid upprättande av delårsrapporter?
Hur kan AVA garantera en smidig rapporteringsprocess?
Vad finns det för tjänster för digital rapportering?

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.