Utsläppsberäkningar enligt GHG-protokollet

Utsläppsberäkningar är avgörande för företags hållbarhetskommunikation och investerarrelationer

Tjänst

Gedigna utsläppsberäkningar stärker förtroendet för företag på kapitalmarknaden.

Betydelsen av noggranna och genomtänkta koldioxidberäkningar

Betydelsen av noggranna och genomtänkta utsläppsberäkningar
Koldioxidberäkningar blir en allt mer central del i kommunikationen med kapitalmarknaden och andra intressenter. Genom att kommunicera en transparent bild av er verksamhets utsläpp till investerare, och tydligt redogöra för ert arbete för att reducera dessa, stärker ni er ställning som en ansvarsfull aktör på marknaden. I och med att rapporteringen av koldioxidutsläpp får allt mer uppmärksamhet har företag möjlighet att skapa förtroende genom att satsa på noggranna och välgrundade koldioxidberäkningar.

Ramverk för utsläppsberäkningar

Det finns flera olika ramverk som används för att beräkna utsläpp, och två välkända sådana är GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och ISO-standarden. Dessa standarder har många likheter, men det finns även vissa skillnader i hur utsläppen kategoriseras. GHG-protokollet använder en gränsdragning som särskiljer mellan organisationens organisatoriska och operativa gränser. Rapporteringen delas in i tre olika omfång: Scope 1, Scope 2 och Scope 3. Detta protokoll har etablerat sig som en erkänd och omfattande metod för att beräkna utsläpp, och används flitigt inom affärsvärlden. På AVA har vi gedigen erfarenhet av att stödja företag i sitt hållbarhetsarbete, där utsläppsberäkningar spelar en central roll. Vi förstår de utmaningar och den komplexitet som företag möter när de utför utsläppsberäkningar, och vi står redo att hjälpa er med detta viktiga arbete.

Intresserad av att höra mer?

Kontakta en av våra experter idag.

Boka möte

Gunnel Sköld

Analytiker +46 89 93 94 [email protected]

Alexander Paziraei

Managing Partner +46 20 89 93 82 [email protected]

Vi kan hjälpa er med...

Koldioxidberäkningar enligt GHG-protokollet
Hållbarhetsrapportering med fokus på GHG och SBTi

Vi brinner för riktigt bra företagskommunikation

Som en ledande IR-byrå i Stockholm är vi redo att hjälpa er att förstärka er hållbarhetsstrategi.

Vanliga frågor och svar

Varför är koldioxidberäkningar enligt GHG-protokollet viktiga för företagets hållbarhetskommunikation?
Vad innebär GHG:s tre scopes i koldioxidberäkningarna?
Hur kan AVA hjälpa företag att sätta upp vetenskapligt baserade mål med SBTi?

Kontakta oss

*
*
Allmänt
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår villkor och bekräftar att du har läst vår integritetspolicy, inklusive vår cookie policy.