Utsläppsberäkningar enligt GHG-protokollet

Utsläppsberäkningar är avgörande för företags hållbarhetskommunikation och investerarrelationer

Tjänst

Gedigna utsläppsberäkningar stärker förtroendet för företag på kapitalmarknaden.

Betydelsen av noggranna koldioxidberäkningar

Betydelsen av noggranna koldioxidberäkningar blir en allt mer central del i kommunikationen med kapitalmarknaden och andra intressenter. Genom att kommunicera en transparent bild av er verksamhets utsläpp till investerare, och tydligt redogöra för ert arbete och för att reducera dessa, stärker ni er ställning som en ansvarsfull aktör på marknaden. I och med att rapporteringen av koldioxidutsläpp är en viktig faktor för bland annat institutionella investerare som fonder, ger det företag en möjlighet att stärka sitt förtroende genom att satsa på noggranna och välgrundade koldioxidberäkningar.

Ramverk för utsläppsberäkningar

Det finns flera olika ramverk som används för att beräkna utsläpp, och två välkända sådana är GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och ISO-standarden. Dessa standarder har flera likheter, men det finns även skillnader i hur utsläppen kategoriseras. GHG-protokollet använder en gränsdragning som särskiljer mellan organisationens organisatoriska och operativa gränser. Rapporteringen delas in i tre olika omfång: Scope 1, Scope 2 och Scope 3. Detta protokoll har etablerat sig som en erkänd och omfattande metod för att beräkna utsläpp, och används flitigt inom affärsvärlden. På AVA har vi gedigen erfarenhet av att stödja företag i sitt hållbarhetsarbete, där koldioxidberäkningar spelar en central roll. Vi förstår de utmaningar och den komplexitet som företag möter när de utför utsläppsberäkningar, och vi står redo att hjälpa er med detta viktiga arbete.

Intresserad av att höra mer?

Kontakta en av våra experter idag.

Boka möte

Alexander Paziraei

Managing Partner +46 20 89 93 82 [email protected]

Dan Setterwall

Senior advisor +46 20 89 93 43 [email protected]

Vi kan hjälpa er med...

Koldioxidberäkningar enligt GHG-protokollet
Hållbarhetsrapportering med fokus på GHG och SBTi

Vi brinner för riktigt bra företagskommunikation

Som en ledande IR-byrå i Stockholm är vi redo att hjälpa er att förstärka er hållbarhetsstrategi.

Vanliga frågor och svar

Varför är koldioxidberäkningar enligt GHG-protokollet viktiga för företagets hållbarhetskommunikation?
Vad innebär GHG:s tre scopes i koldioxidberäkningarna?
Hur kan AVA hjälpa företag att sätta upp vetenskapligt baserade mål med SBTi?

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.