Hållbarhetsrådgivning och strategi

Utan en stark hållbarhetsstrategi riskerar företag att förlora förtroendet hos investerare och att minska sin förmåga att attrahera kapital på sikt.

Tjänst

Utveckla en strategi som förenar er verksamhet med era hållbarhetsmål och stärker värdeskapandet genom tydlig hållbarhetsstyrning.

Hållbarhetsstrategin utgör ett viktigt komplement till affärsstrategin

I takt med att samhället förändras ökar även kraven på börsbolag att utveckla och följa en uttalad hållbarhetsstrategi som minimerar företagets negativa påverkan på omvärlden. Både investerare, anställda och lagstiftare är måna om att företag ser över sin potentiella påverkan och riskexponering, samt tydliggör sina proaktiva åtgärder. En utarbetad strategi förenklar arbetet och hjälper företag att agera ansvarsfullt i förhållande till sin omvärld. Det kräver att företaget kartlägger sin påverkan, sätter upp hållbarhetsmål och tar initiativ. I kombination med transparent och övertygande kommunikation kan förtroendet för ett bolags förmåga att leverera värde över tid förstärkas, vilket är avgörande för en hög och rättvis värdering. På AVA ser vi till att alla bitar faller på plats och att marknaden förstår ert engagemang genom konsekventa kommunikationssatsningar.

Ramverken som sätter grunden för hållbarhetsstrategin

Över tid har flertalet ramverk och initiativ lanserats i syfte att skapa enhetlighet i näringslivets hållbarhetsarbete. De olika ramverken berör bland annat hållbarhetsmål, rapporteringsstandarder och principer för hur bolagen agerar i förhållande till sin omvärld. För den oinsatte framstår initiativen som komplexa och motsägelsefulla, vilket gör det svårt att förstå vilka ramverk som är applicerbara på den egna verksamheten. Våra hållbarhetsexperter besitter god kunskap och har erfarenhet av att arbeta med de vanligaste ramverken, vilket gör att vi kan vägleda ert bolag i allt från implementering till korrekt rapportering. Boka ett möte med våra konsulter idag för att få en initial rådgivning kring vilka ramverk som är relevanta för er verksamhet. 

Intresserad av att höra mer?

Kontakta en av våra experter idag.

Boka möte

Alexander Paziraei

Managing Partner +46 20 89 93 82 [email protected]

Dan Setterwall

Senior advisor +46 20 89 93 97 [email protected]

Vi kan hjälpa er med...

Hållbarhetsmål
SBTi-validering
Rapportera utifrån SFDR
SDG-målen
TCFD-rapportering
Dubbla och traditionella väsentlighetsanalyser
GAP-analys

Vi brinner för riktigt bra företagskommunikation

Som en ledande IR-byrå i Stockholm är vi redo att hjälpa er att förstärka er hållbarhetsstrategi.

Vanliga frågor och svar

Varför behövs en hållbarhetsstrategi?
Vad bör ingå i en hållbarhetsstrategi?
Kan AVA hjälpa oss med CSRD och EFRS?
Vad är SFDR?
Vad är SBTi?
Vad är TCFD?
Vad är kopplingen mellan CSRD, EU:s taxonomi och övriga ramverk som till exempel SFDR?

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.