Blankningens effekter på företagens värdering

Den senaste tiden har tre stora svenska börsbolag drabbats av ett fenomen som kallas för blankningsattacker. Senast utsattes Truecaller för en sådan attack när Viceroy Research publicerade en rapport om påstått skattefusk och brott mot GDPR. Något som bland annat innebar att aktien föll med flera procentenheter under dagen. 

Trots att allt fler europeiska bolag blir föremål för storskaliga koordinerade blankningsattacker är fenomenet fortsatt relativt ovanligt. Blankning i mindre utsträckning är däremot något som de flesta börsbolag redan tampas med. Här ger vi några råd på hur man lättast får bukt med problemet. 

Vad är blankning?
Blankning, även känt på engelska som short-selling, är ett fenomen där investerare satsar pengar på att en aktiekurs går ned. Det sker genom att en investerare lånar en aktie och säljer den, mot löfte att senare köpa och lämna tillbaka den. Förhoppningen är att priset på aktien går ner så att investeraren går med vinst, som utgörs av prisskillnaden. På så vis kan stora vinster uppstå. Samtidigt tar investeraren på sig en enorm risk - priset på aktien kan bara minska ner till noll, men det kan öka i all oändlighet. Oavsett pris kommer blankaren att behöva köpa tillbaka aktien efter en period, vilket kan medföra stora förluster om värdet på aktien stiger markant. 

Vad har blankning för effekt på bolagen?
När många investerare blankar en viss aktie ses det som ett dåligt tecken, vilket inte är särskilt konstigt då det indikerar en förväntad prisnedgång. Besluten grundas ofta i en redan förvärrad aktiekurs, sämre resultat eller misstankar om brott såsom vilseledande rapportering. Med en stor andel aktier som blankats inkorporeras negativ information i aktiepriset, vilket leder till att kursen förvärras. Det kan i sin tur attrahera mediernas uppmärksamhet, vilket ytterligare kan späda på kursraset.

Detta drabbar inte enbart aktieägarna, utan även företaget som kan få långsiktiga problem. Om det finns en misstro mot värderingen kan det bli svårare för bolaget att få banklån och ofta blir räntorna högre. Även möjligheten att resa aktiekapital minskar, när aktiepriset sjunker. Misstron kan dessutom spilla över till andra intressenter, vilket kan skapa problem även ur ett PR-perspektiv. 

Hur motverkar man blankare på det mest effektiva sättet?
Den enskilda åtgärden som bäst återställer förtroendet är att se till att vara transparent. På så sätt försvinner osäkerheten som ligger till grund för värderingen. Satsa därför på ett utförligt investor relations-arbete. Argumentera för bolagets förmåga att skapa värde över tid. Vad man än gör bör man inte frysa ut investerare som blankat aktierna. Det kan istället förvärra situationen eftersom det framstår som om man döljer något. Det viktigaste är att bolagets ledning framstår som trovärdig, eftersom misstro kring företagets redovisning, utveckling eller prestation ofta ligger till grunden för ett blankningscase från första början. Även negativ information, som ligger utanför lagstiftningen vad ett företag måste informera marknaden om, bör i särskilda fall offentliggöras trots att aktiepriset troligen minskar som följd. Det är bättre att bolaget behåller kontrollen och kommunicerar den negativa informationen istället för att det framkommer via tredje part som på så sätt också tillåts sätta agendan.

Det behöver även finnas forum för investerare och bolag att mötas och få frågor besvarade. Investerarpresentationer, kapitalmarknadsdagar, roadshows och kvartalspresentationer är alla bra former av IR-aktiviteter. Forskning tyder på att en investerar-webb är den enskilt viktigaste faktorn när det kommer till investor relations. Se därför till att ha korrekt och relevant information publicerad på företagens hemsida för investerare. 

Att motverka och förebygga blankningsattacker går att sammanfatta i sju punkter:

 • Var transparent.

 • Arbeta proaktivt.

 • Var aktiv i din kommunikation.

 • Satsa på IR.

 • Skapa mötesforum för investerare.

 • Satsa på IR-webben.

 • Ljug inte, ignorera inte. För en aktiv dialog.

 

Förståelsen av blankning och dess inverkan på företagsvärdering är avgörande i dagens snabbrörliga kapitalmarknader. På AVA är vi specialister på att hjälpa företag att kommunicera effektivt med sina investerare. Vill du veta mer om hur du kan skydda ditt företag och stärka din finansiella kommunikation? Kontakta oss idag för ett möte och upptäck hur vi kan hjälpa dig att förbli ett steg före. 

Hur motverkar man blankare på det mest effektiva sättet?
Den enskilda åtgärden som bäst återställer förtroendet är att se till att vara transparent. På så sätt försvinner osäkerheten som ligger till grund för värderingen. Satsa därför på ett utförligt investor relations-arbete. Argumentera för bolagets förmåga att skapa värde över tid. Vad man än gör bör man inte frysa ut investerare som blankat aktierna. Det kan istället förvärra situationen eftersom det framstår som om man döljer något. Det viktigaste är att bolagets ledning framstår som trovärdig, eftersom misstro kring företagets redovisning, utveckling eller prestation ofta ligger till grunden för ett blankningscase från första början. Även negativ information, som ligger utanför lagstiftningen vad ett företag måste informera marknaden om, bör i särskilda fall offentliggöras trots att aktiepriset troligen minskar som följd. Det är bättre att bolaget behåller kontrollen och kommunicerar den negativa informationen istället för att det framkommer via tredje part som på så sätt också tillåts sätta agendan.

Det behöver även finnas forum för investerare och bolag att mötas och få frågor besvarade. Investerarpresentationer, kapitalmarknadsdagar, roadshows och kvartalspresentationer är alla bra former av IR-aktiviteter. Forskning tyder på att en investerar-webb är den enskilt viktigaste faktorn när det kommer till investor relations. Se därför till att ha korrekt och relevant information publicerad på företagens hemsida för investerare. 

Att motverka och förebygga blankningsattacker går att sammanfatta i sju punkter:

 • Var transparent.

 • Arbeta proaktivt.

 • Var aktiv i din kommunikation.

 • Satsa på IR.

 • Skapa mötesforum för investerare.

 • Satsa på IR-webben.

 • Ljug inte, ignorera inte. För en aktiv dialog.

 

Förståelsen av blankning och dess inverkan på företagsvärdering är avgörande i dagens snabbrörliga kapitalmarknader. På AVA är vi specialister på att hjälpa företag att kommunicera effektivt med sina investerare. Vill du veta mer om hur du kan skydda ditt företag och stärka din finansiella kommunikation? Kontakta oss idag för ett möte och upptäck hur vi kan hjälpa dig att förbli ett steg före. 

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.