Blankningens effekter på företagens värdering

Den senaste tiden har tre stora svenska börsbolag drabbats av ett fenomen som kallas för blankningsattacker. Senast utsattes Truecaller för en sådan attack när Viceroy Research publicerade en rapport om påstått skattefusk och brott mot GDPR. Något som bland annat innebar att aktien föll med flera procentenheter under dagen. 

Trots att allt fler europeiska bolag blir föremål för storskaliga koordinerade blankningsattacker är fenomenet fortsatt relativt ovanligt. Blankning i mindre utsträckning är däremot något som de flesta börsbolag redan tampas med. Här ger vi några råd på hur man lättast får bukt med problemet. 

Vad är blankning?

Blankning, även känt på engelska som short-selling, är ett fenomen där investerare satsar pengar på att en aktiekurs går ned. Det sker genom att en investerare lånar en aktie och säljer den, mot löfte att senare köpa och lämna tillbaka den. Förhoppningen är att priset på aktien går ner så att investeraren går med vinst, som utgörs av prisskillnaden. På så vis kan stora vinster uppstå. Samtidigt tar investeraren på sig en enorm risk - priset på aktien kan bara minska ner till noll, men det kan öka i all oändlighet. Oavsett pris kommer blankaren att behöva köpa tillbaka aktien efter en period, vilket kan medföra stora förluster om värdet på aktien stiger markant. 

Vad har blankning för effekt på bolagen?

När många investerare blankar en viss aktie ses det som ett dåligt tecken, vilket inte är särskilt konstigt då det indikerar en förväntad prisnedgång. Besluten grundas ofta i en redan förvärrad aktiekurs, sämre resultat eller misstankar om brott såsom vilseledande rapportering. Med en stor andel aktier som blankats inkorporeras negativ information i aktiepriset, vilket leder till att kursen förvärras. Det kan i sin tur attrahera mediernas uppmärksamhet, vilket ytterligare kan späda på kursraset.

Detta drabbar inte enbart aktieägarna, utan även företaget som kan få långsiktiga problem. Om det finns en misstro mot värderingen kan det bli svårare för bolaget att få banklån och ofta blir räntorna högre. Även möjligheten att resa aktiekapital minskar, när aktiepriset sjunker. Misstron kan dessutom spilla över till andra intressenter, vilket kan skapa problem även ur ett PR-perspektiv. 

Hur motverkar man blankare på det mest effektiva sättet? 

Den enskilda åtgärden som biter bäst på blankare är att se till att vara transparent. På så sätt försvinner osäkerheten som ligger till grund för en värdering. Satsa därför på ett utförligt investor relations-arbete. Uttryck förtroende för bolagets och aktiens förmåga att skapa värde över tid. Vad man än gör bör man inte frysa ut investerare som blankat aktierna. Det kan istället förvärra situationen eftersom det framstår som om man döljer något. Det viktigaste är att bolagets ledning framgår som trovärdig, eftersom blankare är särskilt känsliga för misstro. Även negativ information bör publiceras, trots att aktiepriset troligen minskar som följd. Det är bättre att bolaget behåller kontrollen och kommunicerar den negativa informationen istället för att anonyma blankare pressar ner kursen.

Det behöver även finnas forum för investerare och bolag att mötas och få frågor besvarade. Investerarpresentationer, kapitalmarknadsdagar, roadshows och kvartalspresentationer är alla bra former av IR-aktiviteter. Forskning tyder på att en investerar-webb är den enskilt viktigaste faktorn när det kommer till investor relations. Se därför till att ha korrekt och relevant information publicerad här. 

Sju punkter för att motverka blankare:

  • Var transparent.

  • Arbeta proaktivt.

  • Var aktiv i din kommunikation.

  • Satsa på IR.

  • Skapa mötesforum för investerare.

  • Satsa på IR-webben.

  • Ljug inte, ignorera inte. För en aktiv dialog.

Kontakta oss

*
*
Allmänt
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår villkor och bekräftar att du har läst vår integritetspolicy, inklusive vår cookie policy.