top of page

Tjänster

Tjänster Investor Relations Hemsida Kommunikation | AVA Corporate Communications
Ellipse 30.png
Ellipse 31.png

Kommunikation som tar dina affärer till nya höjder

Bra företagskommunikation gör skillnad. Det är vår fasta övertygelse på AVA. Därför arbetar vi nära våra kunder för att skapa resultat och hjälpa företag och organisationer som vågar blicka framåt. Vi erbjuder bland annat tjänster inom finansiell kommunikation, investerarrelationer, digitala lösningar, hållbarhet, branding samt PR.

Hållbarhet GRI TCFD CSRD | AVA Corporate Communications

Tydlig, konsekvent och anpassad företagskommunikation

Rectangle 299.png

Vårt fokus är glasklart - vi ska leverera resultat och tydliga lösningar. På Ava arbetar vi med såväl större börsnoterade företag som med mindre företag och organisationer. Även om många på Ava främst arbetar med komplexa, längre uppdrag, får vi lika mycket arbetsglädje när vi tar oss an kortare projekt. Oavsett längd och komplexitet gör vi alltid vårt bästa för att uppnå önskat resultat.

Hör av dig till oss för en demonstration

Service på oöverträffad nivå.

Finansiell kommunikation
01.

Låt oss utveckla din finansiella kommunikation! Finansiella rapporter är ett viktigt verktyg för alla som vill kommunicera sin verksamhet till allmänheten. Både ekonomiska utfall och strategier behöver förpackas väl för att skapa ett förtroende med målgruppen och ge en rättvis bild av aktuell period.

Vi kan hjälpa dig att få ut ditt budskap till exempelvis kapitalmarknaden eller andra intressenter som har ett behov av en tydlig och transparent rapportering från ditt företag eller organisation. Bland annat har vi erfarenhet av en lång rad olika typer av rapporter - årsrapporter, delårsrapporter, samt hållbarhetsrapporter för att nämna några. Både i digitalt format samt i tryckt upplaga.

 • Årsredovisningar

 • Hållbarhetsrapporter

 • Kvartalsrapporter

 • Digitala rapporter och innovativa onlinerapporter

Investor Relations
02.

För att kunna växa och ha möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar är det viktigt att det även finns ägare som delar bolagets mål och vision. Investerarrelationer mellan ett företag och dess intressenter kräver en tydlig strategi för att bryta igenom bruset. Även mellan rapporterna måste man kommunicera med marknaden på ett smart sätt. Genom att ha en långsiktig plan för sin kommunikation bygger man hållbara investerarrelationer samtidigt som man erbjuder kommunikation i världsklass till aktieägare, analytiker, journalister och övriga intressenter.

 • Börsintroduktioner och transaktioner

 • Kapitalmarknadsdagar och bolagsstämmor

 • Löpande IR-support

 • IR-strategi och plan

 • Investeringscase

 • Budskapsplattform

Digitala lösningar
03.

Med rätt verktyg och vägledning kan man vända förändring till framgång. Dagens marknad blir mer och mer digitaliserad för varje år. För att ett företag eller organisation ska förbli relevant är det viktigt att ligga i digital framkant. För att kunna hantera dagens uppsjö av digitala kanaler behöver man som bolag ha tillgång till ett team som kan erbjuda ett digitalt helhetsperspektiv.

På Ava hjälper vi företag från olika branscher med digitala lösningar. Oavsett situation kan vi stötta med rådgivning, vägledning och skötsel av de verktyg som behövs för att bygga ett framgångsrikt företag på dagens digitala marknad. Vi hjälper dig med dina digitala kanaler samtidigt som vi ser till att din webbplats är relevant, SEO-optimerad och innehåller allt det innehåll dina målgrupper förväntar sig att kunna ta del av.

 • Företagshemsidor

 • Digitala års- och hållbarhetsrapporter

 • OnlineReports

 • IPO-verktyg

 • Loggbok och MAR

 • Ägarövervakning och investor targeting

 • ESEF och EU:s taxonomi

Hållbarhet
04.

Idag är hållbarhet en integrerad del av många bolags verksamhet. Företag och organisationer som skapar innehåll och kommunicerar kring sitt hållbarhetsarbete stärker inte bara sitt varumärke - de inspirerar även andra att arbeta hårdare med just hållbarhetsfrågor och hållbarhetskommunikation. Med en tydlig riktning och en ambition som är ärlig skapar ni ett förtroende som det är svårt att sätta siffror på. Det stärker även er attraktionskraft som arbetsgivare.

Din hållbarhetsresa är värd att berättas. På Ava har vi erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer ta fram hållbarhetsrapporter, samt att etablera strategier för er hållbarhetskommunikation både internt och externt. Med vår hjälp kan du positionera dig på en konkurrensutsatt marknad och skapa innehåll som möjliggör både partnerskap och samarbeten med andra aktörer i samhället.

 • Hållbarhetsrapportering och rådgivning

 • GRI-rapporter

 • Agenda 2030 och SDG-målen

 • TCFD-analyser

 • Koldioxidberäkningar enligt GRI och SBTi

 • Förberedelse inför EU:s taxonomi

Varumärke
05.

Den kompass av värderingar man som företag och organisation använder sig är grundplattan till ert varumärke. Att bygga ett starkt varumärke kan ta tid. Men genom marknadsföring som är kreativ och kommunikation av hög kvalitet kan Ava hjälpa ert varumärke att växa. Oavsett om ni har behov av en inledande kartläggning och konkurrentanalys eller om ni känner att det har blivit dags att uppdatera er varumärkesplattform kan vi på Ava hjälpa till. Vi tar på oss rollen att göra just ditt varumärke både attraktivt och tydligt.

 • Varumärkesstrategi

 • Visuell identitet och grafisk profil

 • Designutveckling

 • Grafisk profil

 • UX-/UI-design

PR
06.

Som företag eller organisation behöver man bygga ett starkt varumärke och långsiktiga relationer. Det gör man genom att erbjuda kommunikation i världsklass. Inte minst för att kunna nå ut till framtida kunder - men även till opinionsbildare och allmänhet.

Din historia är värd att berätta, vi på Ava kan hjälpa dig med det. Vi utgår ifrån era önskemål och använder oss alltid av era egna affärsmål och tankar kring målgrupper när vi arbetar med innehåll för dina kanaler. Våra konsulter kan affärsdriven kommunikation och med hjälp av träffsäkra analyser och smarta strategier kan vi säkerställa att kommunikationen stärker er affär.

 • Medierelationer

 • Public affairs

 • Sociala medier

 • Kommunikationsstrategi

 • Medieträning

 • Kriskommunikation

Financial Communication
Investor Reltions
Digital Solutions
Sustainability Inititatives
Branding Activities
Public Relations
KONTAKTA OSS REDAN IDAG

Vi ser till att ditt budskap når ut till rätt målgrupp

Anlita en byrå som erbjuder engagerande kommunikation på hög nivå. Vi på Ava hjälper ditt varumärke att nå rätt målgrupp. Tydliga resultat - tydliga lösningar.

Rectangle 333.png
Rectangle 396.png
Finansiell kommunikationsbyrå Stockholm Investor Relations | AVA Corporate Communications
bottom of page