Så fungerar de nya IFRS-standarderna S1 och S2

Vid årsskiftet togs två nya standarder för hållbarhetsrapportering i bruk, IFRS S1 och S2. De båda standarderna är framtagna av ISSB för att underlätta hållbarhetsrapportering. Samtidigt pågår också övergången till CSRD och standarderna i ESRS för hållbarhetsrapportering inom EU.

AVA reder ut hur man bör förhålla sig till de två nya standarderna från ISSB och hur de fungerar ihop med CSRD.

 

Vad innebär de nya standarderna från ISSB?

ISSB (International Sustainability Standards Board) har tagit fram de två nya standarderna IFRS S1 och S2 med syfte att underlätta rapportering kring klimatrelaterade risker och möjligheter på ett företags framtidsutsikter. Deras syfte är att förenkla hur företag rapporterar om klimatrelaterade risker och möjligheter, vilket i sin tur ska stärka förtroendet och tilliten hos investerare. Genom dessa standarder introduceras ett universellt språk som beskriver hur klimatförändringar påverkar företags långsiktiga utsikter.

ISSB:s nya standarder ersätter det tidigare ramverket Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) som läggs ner. Genom att tillämpa IFRS S1 och IFRS S2 kommer företag att uppfylla kraven inom TCFD. Även om företag har möjlighet att fortsätta använda TCFD:s rekommendationer, erbjuder de nya standarderna från ISSB en mer enhetlig rapportering. 

IFRS S1 och S2 gäller för räkenskapsåret 2024 och för årsredovisningar som publiceras 2025, med möjlighet till tidigare tillämpning. IFRS S1 täcker informationskrav för att företag effektivt ska kunna kommunicera med investerare om hållbarhetsutmaningar och möjligheter medan IFRS S2 fokuserar specifikt på klimatrelaterad rapportering och kompletterar IFRS S1.

IFRS S1 – General Requirements for Disclosure of Sustainability

IFRS S1 berör offentliggörandet av information om alla hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som rimligen kan förväntas påverka enhetens kassaflöden, tillgång till finansiering eller kapitalkostnad på kort, medellång eller lång sikt. IFRS S1 föreskriver hur en enhet förbereder och rapporterar sina hållbarhetsrelaterade finansiella upplysningar. Den anger allmänna krav på innehåll och presentation av dessa upplysningar så att informationen är användbar för användare och investerare.

IFRS S2 – Climate-related Disclosures

IFRS S2 innehåller ett flertal klimatrelaterade rapporteringskrav vilka är utformade för att användas tillsammans med IFRS S1. IFRS S2 kräver att ett rapporterande företag offentliggör information om klimatrelaterade risker och möjligheter som rimligen kan förväntas påverka enhetens kassaflöden, tillgång till finansiering eller kapitalkostnad på kort, medellång eller lång sikt (kollektivt benämnt 'klimatrelaterade risker och möjligheter som rimligen kan förväntas påverka enhetens framtidsutsikter').

IFRS vs CSRD

Den nya EU-lagstiftningen, CSRD, kräver att företag utför en dubbel materialitetsanalys och omfattar både perspektiven av påverkansväsentliget och finansiell väsentlighet. Detta innebär att företag behöver rapportera hur deras inverkan på miljö och samhälle ser ut samt rapportera hur externa förändringar kan påverka företagets finansiella ställning. IFRS S1 och S2 omfattar endast det finansiella perspektivet där företagets hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter ska rapporteras.

ESRS, vilka är de standarder framtagna för att rapportera i enlighet med CSRD, är kompatibla med IFRS S1 och S2 vilket underlättar för företag som implementerar båda. EFRAG, organisationen som har tagit fram ESRS-standarderna, har arbetat tillsammans med ISSB för att förbättra samordningen och interoperabiliteten mellan ramverken. Det gemensamma arbetet har lett till hög överensstämmelse och minskad komplexitet vilket underlättar tillämpningen av både ESRS och ISSB:s två nya standarder. Detta innebär att företag som omfattas av CSRD och vill använda sig av de två nya IFRS S1 och S2 kommer ha en effektiv implementering och minskat dubbelarbete. EFRAG och ISSB arbetar även på att utveckla vägledningsmaterial och digital märkning för att ytterligare underlätta navigering och interoperabilitet mellan standarderna.

Vem påverkas av IFRS-standarderna?

IFRS S1 och S2 togs i bruk den 1 januari 2024 och det är idag möjligt för företag och organisationer att frivilligt anta dessa tills nationell lagstiftning kräver rapportering. Trots att de delar namn med de vanliga redovisningsstandarderna inom IFRS är hållbarhetsrapportering enligt IFRS S1 och S2 inte obligatoriskt enligt lag, på samma sätt som IFRS för finansiell redovisning. För företag utanför EU är IFRS S1 och S2 mer aktuella eftersom de inte berörs av CSRD. Bland de länder som flaggat för ett potentiellt lagstiftat införande finns exempelvis både Storbritannien och USA.

Framtiden för hållbarhetsrapportering?

Under COP28-mötet i december 2023 presenterades "The Declaration of Support", där över 400 organisationer från 64 jurisdiktioner förband sig att främja IFRS-standarderna från ISSB. Denna utveckling, tillsammans med det globala godkännandet från den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO), markerar en viktig milstolpe för hållbarhetsrapportering världen över.

Med den växande uppmärksamheten kring IFRS S1 och S2 och deras kompatibilitet med EU:s CSRD, är det avgörande för företag att fortsatt hålla sig uppdaterade. På AVA är vi specialister på hållbarhetsrapportering och vi står redo att hjälpa er att navigera i aktuell lagstiftning och hur man bäst integrerar arbetet med hållbarhetsrapportering som en del i den dagliga verksamheten. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa ert företag.

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.