top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Allt du behöver veta om CSRD – det nya hållbarhetsdirektivet från EU

16 augusti 2022

Från 2023 ska större bolag med fler än 250 anställda samt börsnoterade bolag rapportera enligt EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD-kravet innebär att företag årligen måste rapportera om sitt hållbarhetsarbete enligt EU:s nya standarder. I framtiden kommer troligtvis CSRD-kravet även komma att gälla mindre bolag. Det kan därför löna sig att redan nu börja med att inkorporera hållbarhetsaspekter och ESG. Genom ESG-rapportering samlas information om hållbarhetsfrågor in vilket i sin tur möjliggör en smidigare anpassning till kommande regelverk och direktiv. Vi på Ava följer utvecklingen med CSRD och kommer skriva mer om detta framöver – håll utkik här på vår hemsida!


Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
Enligt EU-lagstiftningen måste större bolag rapportera hur de arbetar med hållbarhet och social hållbarhet. Lagkravet infördes för att hjälpa intressenter, användare och organisationer att lättare få tillgång till information om hur företaget arbetar inom områden som inte enbart rör ekonomin. Genom lagkravet uppmuntras även bolag att utveckla ett ansvarstagande och hållbart arbete. Non-Financial Reporting Directive (NFRD) från 2014 är det tidigare direktivet som kräver att större företag ska publicera information kring sitt arbete med hållbarhet, miljö, samhällsansvar, anställdas villkor och mänskliga rättigheter för att nämna några punkter. Hållbarhetsrapporteringen (NFRD) ska enligt nya direktiv från EU byta namn till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och innefattar en del nya krav.

News Picture AVA Corporate Communications

CSRD
Det tidigare direktivet NFRD ska alltså förändras till det nya direktivet CSRD. Förändringarna sker för att garantera att det finns tillräcklig och jämförbar information om företag och verksamheters hållbarhetsinformation. Genom det förändrade direktivet kopplas även andra EU-krav samman. Till exempel kopplas EU:s gröna giv och EU-taxonomin till den generella hållbarhetsrapporteringen.

Förändringen från NFRD till CSRD kommer att innebära att fler bolag behöver investera i hållbarhet och hållbarhetsrapporter. Tidigare behövde endast företag med fler än 500 anställda hållbarhetsrapportera men CSRD kommer så småningom att omfatta fler större bolag och noterade bolag. Ett annat krav som tillkommer med CSRD är kravet på tredjepartsgranskning, det vill säga att informationen i hållbarhetsrapporten kommer vara föremål för granskning av tredje part. Utöver det ska bolag rapportera enligt EU:s gemensamma standarder.

Vad innebär CSRD för er?
Arbetet med CSRD fortgår fortfarande och ska komma att antas av EU-kommissionen. CSRD-kravet kommer att träda i kraft räkenskapsåret 2023 och den första rapporteringen kommer att ske först 2024. Stora svenska företag omfattas redan av årsredovisningslagen och har redan krav på rapportering. CSRD kommer däremot innebära fler regler och krav som ska rapporteras och nya krav på vad rapporten ska innehålla. Till en början kommer regelverket att innefatta företag som uppfyller två av följande krav: Att man har över 40 miljoner Euro i nettoomsättning, har över 20 miljoner Euro i balansräkning och 250 anställda.

Så småningom kommer kraven även innefatta små till medelstora börsnoterade företag. Det är därför viktigt att redan nu förbereda sig och inkorporera de nya hållbarhetskraven.

Vi på Ava har koll på alla nuvarande och kommande regelverk inom hållbarhet. Företag och verksamheter som redan nu arbetar med hållbarhetsrapportering kommer inte bara vara konkurrenskraftiga och locka intressenter men kommer även spara tid och pengar i framtiden. Kontakta oss på Ava för att få veta mer om vårt hållbarhetsarbete och hur vi kan hjälpa er ligga i framkant när det kommer till hållbarhet.

RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

We are delighted to introduce our newest employee - welcome Gunnel Sköld!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

Vi har glädjen att presentera vår nyaste medarbetare - välkommen Gunnel Sköld

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Double materiality and transparency: What you can expect from CSRD

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page