Allt du behöver veta om CSRD – det nya hållbarhetsdirektivet från EU

Artikel av Markus Nilsson

Från 2023 ska större bolag med fler än 250 anställda samt börsnoterade bolag rapportera enligt EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD-kravet innebär att företag årligen måste rapportera om sitt hållbarhetsarbete enligt EU:s nya standarder. I framtiden kommer troligtvis CSRD-kravet även komma att gälla mindre bolag. Det kan därför löna sig att redan nu börja med att inkorporera hållbarhetsaspekter och ESG. Genom ESG-rapportering samlas information om hållbarhetsfrågor in vilket i sin tur möjliggör en smidigare anpassning till kommande regelverk och direktiv. Vi på Ava följer utvecklingen med CSRD och kommer skriva mer om detta framöver – håll utkik här på vår hemsida!

Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
Enligt EU-lagstiftningen måste större bolag rapportera hur de arbetar med hållbarhet och social hållbarhet. Lagkravet infördes för att hjälpa intressenter, användare och organisationer att lättare få tillgång till information om hur företaget arbetar inom områden som inte enbart rör ekonomin. Genom lagkravet uppmuntras även bolag att utveckla ett ansvarstagande och hållbart arbete. Non-Financial Reporting Directive (NFRD) från 2014 är det tidigare direktivet som kräver att större företag ska publicera information kring sitt arbete med hållbarhet, miljö, samhällsansvar, anställdas villkor och mänskliga rättigheter för att nämna några punkter. Hållbarhetsrapporteringen (NFRD) ska enligt nya direktiv från EU ersättas av CSRD som kommer att innefatta en hel del nya krav.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Det tidigare direktivet NFRD ska alltså ersättas av det nya direktivet CSRD. Förändringarna sker för att garantera att det finns tillräcklig och jämförbar information om företag och verksamheters hållbarhetsinformation. Genom det förändrade direktivet kopplas även andra EU-krav samman. Till exempel kopplas EU:s gröna giv och EU-taxonomin till den generella hållbarhetsrapporteringen.

Förändringen från NFRD till CSRD kommer att innebära att fler bolag behöver investera i hållbarhet och hållbarhetsrapporter. Tidigare behövde endast företag med fler än 500 anställda ha en hållbarhetsrapportering men CSRD kommer så småningom att omfatta fler större bolag och noterade bolag. Ett annat krav som tillkommer med CSRD är kravet på tredjepartsgranskning, det vill säga att informationen i hållbarhetsrapporten kommer vara föremål för granskning av tredje part. Utöver det ska bolag rapportera enligt EU:s gemensamma standarder.

Vad innebär CSRD för er?
Arbetet med CSRD fortgår fortfarande och ska komma att antas av EU-kommissionen. CSRD-kravet kommer att träda i kraft räkenskapsåret 2023 och den första rapporteringen kommer att ske först 2024. Stora svenska företag omfattas redan av årsredovisningslagen och har redan krav på rapportering. CSRD kommer däremot innebära fler regler och krav som på innehåll och rapportering. Till en början omfattas endast större bolag av CSRD. Men så småningom kommer kraven även innefatta små till medelstora börsnoterade företag. Det är därför viktigt att redan nu förbereda sig och arbeta ordentligt med hållbarhet.

Företag och verksamheter som redan nu arbetar med hållbarhetsrapportering kommer inte bara vara konkurrenskraftiga och locka intressenter men kommer även spara tid och pengar i framtiden. Vi på Ava har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete och följer alla nya uppdatering om CSRD. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet och hur vi kan hjälpa er ligga i framkant med ert hållbarhetsarbete.

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.