top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

3 maj 2023

Det nya direktivet för företags hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) förväntas ha en betydande påverkan på hur företag över hela Europeiska unionen rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. CSRD kommer att ersätta det tidigare EU-direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) och förväntas höja standarden för hur företag redovisar sitt hållbarhetsarbete.


När börjar CSRD gälla och vilka bolag kommer omfattas?

Europeiska kommissionen antog CSRD i slutet av 2022. CSRD utökar antalet bolag som omfattas av krav på hållbarhetsrapportering med över fyra gånger, från 11 000 bolag som täcktes av NFRD till nästan 50 000 bolag under CSRD. Företag kommer att bli skyldiga att följa CSRD vid olika tidpunkter beroende på sin storlek, men standarderna kommer att börja tillämpas mellan 2024-2028.


  • Räkenskapsåret 2024, med rapporter som avlämnas 2025: Stora företag av allmänt intresse med över 500 anställda som redan omfattas av NFRD.

  • Räkenskapsåret 2025, med rapporter som avlämnas 2026: Stora företag som för närvarande inte omfattas av NFRD, dvs företag med mer än 250 anställda och/eller en omsättning på över 40 miljoner euro och/eller totala tillgångar på över 20 miljoner euro.

  • Räkenskapsåret 2026, med rapporter som avlämnas 2027: Noterade små och medelstora företag och andra företag. Små och medelstora företag har möjlighet att välja att avstå rapportering fram till 2028.


CSRD innebär flera viktiga förändringar i hur företag utför sin hållbarhetsrapportering. Nedan hittar du tre betydande förändringar som CSRD kommer att ha på företags hållbarhetsrapportering.


1. Dubbel väsentlighetsanalys

CSRD kommer att kräva att företag rapporterar utifrån en dubbel väsentlighetsanalys. Med en bedömning utifrån dubbel väsentlighet måste företag rapportera både ur ett påverkansperspektiv (impact materiality) och ett risk- och möjlighetsperspektiv (financial materiality), med andra ord, företag måste ta hänsyn till påverkan av hållbarhetsrisker på sin egen verksamhet, liksom påverkan av deras verksamhet på samhället och miljön. Denna förändring kommer att kräva att företag tar en mer holistisk syn på hållbarhet genom att överväga både de finansiella och icke-finansiella effekterna av deras verksamhet.

News Picture AVA Corporate Communications

2. Ta hänsyn till hela värdekedjan

CSRD innebär att företag måste beakta hela sin värdekedja i sin rapportering, vilket innebär att de måste se bortom sin egen verksamhet för att rapportera om hela sin värdekedja. Detta inkluderar leverantörer, kunder och andra intressenter som är involverade i produktion och distribution av deras produkter eller tjänster. Denna förändring kommer att kräva att företag har en bättre förståelse för sin leverantörskedja och kommer att uppmuntra dem att arbeta närmare med sina leverantörer och kunder för att förbättra hållbarhetsarbetet genom hela värdekedjan.


3. Transparens och datainsamling

CSRD lägger stor vikt vid transparens och datainsamling. Företag kommer vara tvungna att tillhandahålla större transparens i sin metodik för att bedöma företags inverkan samt utöka sin datainsamling för att inkludera både intern och extern data för att rapportera om sitt hållbarhetsarbete. CSDR kommer även innebära krav på att granska hållbarhetsrapporten av en tredje part. Denna förändring kommer att öka trovärdigheten i hållbarhetsrapporteringen och säkerställa att intressenter kan ha större förtroende för noggrannheten i den tillhandahållna informationen.


Rapportering enligt CSRD kommer att vara obligatorisk och kan kännas som en överväldigande uppgift att hantera på egen hand. Vi har full koll på alla nuvarande och kommande regler gällande hållbarhetsrapportering, och våra experter är redo att guida er genom processen. Genom att samarbeta med Ava kommer ert börsbolag inte bara att vara konkurrenskraftigt och i framkant när det gäller hållbarhet, utan också spara tid och pengar på lång sikt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och stöd för att säkerställa att er organisation är redo.


Så varför vänta? Ta steget mot en mer hållbar framtid och låt Ava bli er partner i detta viktiga arbete. Kontakta oss idag för att ta reda på mer om våra hållbarhetstjänster och hur vi kan hjälpa er att navigera den snabba förändringen inom hållbarhetsrapportering. Tillsammans kan vi göra skillnad för både er verksamhet och vår planet!

RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

We are delighted to introduce our newest employee - welcome Gunnel Sköld!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

Vi har glädjen att presentera vår nyaste medarbetare - välkommen Gunnel Sköld

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Double materiality and transparency: What you can expect from CSRD

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page