Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

Artikel av Markus Nilsson

Det nya direktivet för företags hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) förväntas ha en betydande påverkan på hur företag över hela Europeiska unionen rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. CSRD kommer att ersätta det tidigare EU-direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) och förväntas höja standarden för hur företag redovisar sitt hållbarhetsarbete.

När börjar CSRD gälla och vilka bolag kommer omfattas?
Europeiska kommissionen antog CSRD i slutet av 2022. CSRD utökar antalet bolag som omfattas av krav på hållbarhetsrapportering med över fyra gånger, från 11 000 bolag som täcktes av NFRD till nästan 50 000 bolag under CSRD. Företag kommer att bli skyldiga att följa CSRD vid olika tidpunkter beroende på sin storlek, men standarderna kommer att börja tillämpas mellan 2024-2028.

  • Räkenskapsåret 2024, med rapporter som avlämnas 2025: Stora företag av allmänt intresse med över 500 anställda som redan omfattas av NFRD.

  • Räkenskapsåret 2025, med rapporter som avlämnas 2026: Stora företag som för närvarande inte omfattas av NFRD, dvs företag med mer än 250 anställda och/eller en omsättning på över 40 miljoner euro och/eller totala tillgångar på över 20 miljoner euro.

  • Räkenskapsåret 2026, med rapporter som avlämnas 2027: Noterade små och medelstora företag och andra företag. Små och medelstora företag har möjlighet att välja att avstå rapportering fram till 2028.

CSRD innebär flera viktiga förändringar i hur företag utför sin hållbarhetsrapportering. Nedan hittar du tre betydande förändringar som CSRD kommer att ha på företags hållbarhetsrapportering.

 

1. Dubbel väsentlighetsanalys
CSRD kommer att kräva att företag rapporterar utifrån en dubbel väsentlighetsanalys. Med en bedömning utifrån dubbel väsentlighet måste företag rapportera både ur ett påverkansperspektiv (impact materiality) och ett risk- och möjlighetsperspektiv (financial materiality), med andra ord, företag måste ta hänsyn till påverkan av hållbarhetsrisker på sin egen verksamhet, liksom påverkan av deras verksamhet på samhället och miljön. Denna förändring kommer att kräva att företag tar en mer holistisk syn på hållbarhet genom att överväga både de finansiella och icke-finansiella effekterna av deras verksamhet.

2. Ta hänsyn till hela värdekedjan
CSRD innebär att företag måste beakta hela sin värdekedja i sin rapportering, vilket innebär att de måste se bortom sin egen verksamhet för att rapportera om hela sin värdekedja. Detta inkluderar leverantörer, kunder och andra intressenter som är involverade i produktion och distribution av deras produkter eller tjänster. Denna förändring kommer att kräva att företag har en bättre förståelse för sin leverantörskedja och kommer att uppmuntra dem att arbeta närmare med sina leverantörer och kunder för att förbättra hållbarhetsarbetet genom hela värdekedjan.

3. Transparens och datainsamling
CSRD lägger stor vikt vid transparens och datainsamling. Företag kommer vara tvungna att tillhandahålla större transparens i sin metodik för att bedöma företags inverkan samt utöka sin datainsamling för att inkludera både intern och extern data för att rapportera om sitt hållbarhetsarbete. CSDR kommer även innebära krav på att granska hållbarhetsrapporten av en tredje part. Denna förändring kommer att öka trovärdigheten i hållbarhetsrapporteringen och säkerställa att intressenter kan ha större förtroende för noggrannheten i den tillhandahållna informationen.

Rapportering enligt CSRD kommer att vara obligatorisk och kan kännas som en överväldigande uppgift att hantera på egen hand. Vi har full koll på alla nuvarande och kommande regler gällande hållbarhetsrapportering, och våra experter är redo att guida er genom processen. Genom att samarbeta med Ava kommer ert börsbolag inte bara att vara konkurrenskraftigt och i framkant när det gäller hållbarhet, utan också spara tid och pengar på lång sikt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och stöd för att säkerställa att er organisation är redo.

Så varför vänta? Ta steget mot en mer hållbar framtid och låt Ava bli er partner i detta viktiga arbete. Kontakta oss idag för att ta reda på mer om våra hållbarhetstjänster och hur vi kan hjälpa er att navigera den snabba förändringen inom hållbarhetsrapportering. Tillsammans kan vi göra skillnad för både er verksamhet och vår planet!

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.