top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

ESEF, XBRL och taggar – vad de nya redovisningskraven innebär för er

8 januari 2022

ESEF – European Single Electronic Format – är det nya rapporteringsformatet som berör alla noterade bolag. De nya reglerna för de digitala formaten innebär att bolag behöver skapa digitala årsredovisningar med nya program och mjukvaror som kan tagga räkningarna. 

 

Halvårsrapporter och redovisning för juridisk person omfattas dock inte av de nya rapporteringskraven. Från den 1 januari 2021 omfattar kravet endast de primära finansiella rapporterna: resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och förändringar i eget kapital. 

 

Från och med 1 januari 2022 är uppmärkning av noter obligatoriskt med tillåten blocktaggning. Dessa måste taggas digitalt med XBRL-taggar enligt taxonomin. 

 

Vad är XHTML och XBRL?

Finansiella rapporter ska upprättas i det nya formatet som heter XHTML (Extensible HyperText Markup Language). XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är ett informationsformat som är utvecklat för att underlätta digital rapportering och används idag som en internationell standard för digital rapportering. XBRL är ett kostnadsfritt märkspråk som enkelt kan läsas av olika maskiner och mjukvaror. Idag används XBRL i många länder särskilt inom EU. 

 

Vad är iXBRL och taggning?

iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language) är den teknik som gör det möjligt att integrera XBRL-taggar i ett XHTML-dokument. Detta innebär att iXBRL möjliggör att ett dokument kan vara mänskligt läsbart och även maskinläsbart via taggning. En programvara sätter en virtuell tagg på en post i räkningarna vilket innebär att myndigheter lättare kan identifiera och automatisera flera olika funktioner, exempelvis gör taggarna det enklare att översätta räkningar och rapporter. 

 

Taggningen kan göras både automatiskt och manuellt. Det finns flera olika leverantörer som kan göra detta automatiskt, men leverantörernas lösningar kan skilja sig från varandra. Det kan därför vara bra att ta reda på vilka lösningar de olika företagen använder. 

 

Det kan vara klurigt att hitta en leverantör och lösning som passar ert företag, vi på Ava är alltid uppdaterade på vilka leverantörer som finns och de senaste reglerna inom EU. Vi vet vilka leverantörer och lösningar som kommer att passa ert företag och årsredovisning. Vi på Ava hjälper dig med årsredovisningen utifrån era förutsättningar. Välkommen att kontakta oss!

News Picture AVA Corporate Communications

RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

We are delighted to introduce our newest employee - welcome Gunnel Sköld!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

Vi har glädjen att presentera vår nyaste medarbetare - välkommen Gunnel Sköld

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Double materiality and transparency: What you can expect from CSRD

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page