Liggande årsredovisningar: den nya normen i digitala tider

Årsredovisningar anses av många vara en av de viktigaste kanalerna för finansiell kommunikation och många företag lägger årligen ner stora resurser på sin årsredovisning. Traditionellt sett har årsredovisningar upprättats i ett stående format, men de senaste åren har en övergång skett där allt fler börsbolag väljer att skapa liggande rapporter, eller rapporter i landskapsformat som det också kallas. Låt oss titta närmare på denna förändring och förstå hur det påverkar rapporteringen och processen runt omkring. 

Tradition möter modernitet: Stående mot liggande årsredovisning
Att upprätta årsredovisningar i ett stående format är fortfarande det vanligaste sättet att designa en rapport och blir ofta bra i tryckta upplagor. Dessutom är majoriteten av investerarna vana vid formatet och många företag ser inte någon anledning till varför de skulle ändra rapportens utseende. Samtidigt har världen förändrats. Idag läser många investerare rapporterna via företagens IR-sidor, vilket gör att företagen måste tänka om sina strategier eftersom digitalt läsande medför andra behov.

Skärmvänlig läsning: Varför liggande rapporter vinner terräng
Ett stående format är inte lika anpassat till en datorskärm och det blir ofta krångligt för investerare att läsa rapporterna. Det är den huvudsakliga orsaken till att allt fler bolag rapporterar i ett liggande format. Till skillnad från traditionella rapporter möjliggör nämligen liggande årsredovisningar en betydligt smidigare navigering och de är optimerade för att läsas på skärm. För att stärka navigering väljer många börsnoterade företag att utveckla en klickbar meny för de liggande årsredovisningarna som följer med i läsningen. Det stärker den digitala användarupplevelsen och ger ett intryck av rapporten som är snarlikt en hemsida.

Med hjälp av menyn kan läsaren snabbt finna den eftersökta informationen och navigera mellan rapportens olika delar. Menyn kan också vara både horisontell och vertikal, där fördelen med den horisontella är att det ger en snabb överblick över tillgängliga avsnitt samt lämnar mer utrymme för sidans huvudinnehåll. En ytterligare fördel med liggande rapporter är  den ökade möjligheten att använda sig av grafik, som kan varieras i större utsträckning med ett brett format. Det finns även utrymme för mer text, vilket är fördelaktigt om det finns mycket textbaserad information att inkludera. En liggande rapport är även att föredra om man vill använda informationen som presentationsmaterial i andra kanaler. Samtidigt medför liggande årsredovisningar utmaningar inför tryck. Med avvikande dimensioner behöver företagen hitta lösningar som passar och ifall de tryckta upplagorna är högre prioriterade än digitala versioner är det inte lika självklart att överge det stående formatet. Med det sagt sker dock den största andelen läsning online och det kan vara förnuftigt att anpassa sig till målgruppens huvudsakliga behov. 

Att tänka på vid en liggande årsredovisning
Har ett företag väl bestämt sig för att ta steget från en traditionell till liggande årsredovisning krävs det en viss anpassning. Först och främst måste bolaget se över dispositionen och strukturen, så att den är enkel att navigera. Det gäller att ta fram en meny som inte tar för mycket plats men som är tillräckligt detaljerad för att vara värdefull. Därutöver finns det många andra möjligheter att utforska. Vilka illustrationer kan man använda sig av för att göra rapporten mer engagerande, som inte passade in i ett stående format? Hur kan man skapa en sömlös upplevelse mellan IR-webben och den digitalt anpassade rapporten? Möjligheterna till ny kreativitet är nästintill oändlig vid övergången mellan formaten.

Strategi och balans: Skapandet av den perfekta digitala årsredovisningen
Det finns mycket potential att se över sin kommunikation och utforma en strategi som binder samman de olika kanalerna. I grund och botten gäller samma spelregler som för traditionella årsredovisningar: nämligen att nyckeln till framgång ligger i att hitta balansen mellan textinnehåll och grafik. Genom att erbjuda en välbalanserad rapport blir det lättare för läsaren att ta till sig information samtidigt som engagemanget stärks. 

Några bra exempel på liggande årsredovisningar
Vi har granskat och sammanställt några av de bästa liggande årsredovisningarna. Dessa rapporter är framstående exempel som tar full nytta av formatets styrkor och möjligheter. 

Atrium Ljungberg - Atrium Ljungbergs årsredovisning från 2022 är ett bra exempel på hur illustrationer kan användas på ett bra sätt i en liggande rapport. Det bidrar till en luftigare årsredovisning som är roligare att läsa. 

Axfood - Axfoods senaste rapport följer en bra disposition och är väl anpassad till det digitala formatet.

Bergs Timber - Bergs Timbers årsredovisning för 2022 levererar en användarvänlig upplevelse, framställd med en engagerande och kreativ layout.

Electrolux - För ett bra exempel på hur grafiska element såsom bakgrundsfärger och inforutor kan användas för att skapa ett djup i den liggande rapporten, kolla in Electrolux som med fördel använder färgskalan i sin grafiska profil. 

ICA Gruppen - ICA har utöver sin enastående rapport utvecklat den sömlösa upplevelsen genom att publicera en såkallad OnePager på sin hemsida, som bygger en bro mellan börshemsidan och rapporten. 

Skanska - I utformningen av menyn har Skanska varit bland de mest kreativa. De lyckas skapa en meny som inte är alldeles för iögonfallande, men som fortfarande är väldigt detaljerad. 

Vi brinner för att hjälpa företag kommunicera finansiell information på ett modernt och engagerande sätt. Är du intresserad av att diskutera hur er rapportering kan utvecklas i en alltmer digitaliserad värld? Tveka inte att höra av dig till oss för ett expertmöte kring hur ni kan ligga steget före. Vi ser fram emot att få dela med oss av våra senaste insikter!

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår villkor och bekräftar att du har läst vår integritetspolicy, inklusive vår cookie policy.