top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Optimera din årsredovisning - Förbättra förtroendet hos investerare och nå bättre resultat

23 januari 2023

Att skapa en årsredovisning kan kännas som en lång och svår process. Men trots allt är det en av de viktigaste produktionerna för ett bolag. Det är med hjälp av årsredovisningarna som externa parter kan förstå bolagets verksamhet och vad som har hänt under året.


Många bolag lägger mycket resurser på årsredovisningen, men glömmer bort att nyttja den optimalt efter att den har publicerats. Allt arbete man lagt på en bra årsredovisning kan användas även till annan kommunikation, inte minst på den egna hemsidan för att driva trafik.


Börsnoterade företags årsredovisningar har blivit allt bättre, men det finns fortfarande några fällor man bör akta sig för. Vi på Ava guidar dig igenom några av de vanligaste och hjälper dig att producera en årsredovisning som skapar förtroende hos investerare.


Design & illustrationer

En årsredovisnings design kan lätt bli något som görs sista minuten, efter att allt “det viktiga” är klart. Men faktum är att just designen är nödvändig för att din rapport ska vara så effektiv som möjligt. Med hjälp av en genomtänkt design kan du göra redovisningen mer intressant att läsa. Det kan underlätta att ert bolags identitet skiner igenom, med element som ingår i varumärkets grafiska profil. Rapporten kan också bli mer lättläslig när olika illustrationer som förtydligar innehållet används. Exempelvis kan det vara en organisationsdesign, ansvarsfördelning eller en värdekedja. På så sätt kan läsaren enklare förstå hur allt hänger ihop. Att använda grafer och diagram för att lyfta fram siffror är också en bra möjlighet att öka förståelse. 


VD-ordet: en källa till förtroende och information

VD-ordet är en utmärkt möjlighet att skapa förtroende för bolagets ledning. Det ska beskriva och reflektera över det som hänt under året, men även blicka framåt. Genom att vara tydlig och säker i VD-ordet kan intressenter uppleva VDn som pålitlig, vilket är en nyckelfaktor för långsiktiga investerarrelationer. Var försiktig med specifika påståenden eller mål för framtiden som kan få ett bakslag om de inte uppfylls. Reflektera istället över trender och beskriv företagets riktning och omvärld.

News Picture AVA Corporate Communications

Blicka framåt

Trots att årsredovisningen ska ge en överblick för året och beskriva viktiga händelser, gäller det att inte glömma bort att rapporten också ska informera om framtiden. Berätta utförligt om er strategi och hur ni arbetar med era mål. Det är något som investerare särskilt uppskattar, eftersom värderingar redan är tillräckligt komplexa att göra även om all information finns tillgänglig. Hjälp mottagaren att förstå hur verksamheten fungerar och beskriv de värdeskapande processer som sker. Vidare bör ni redogöra för  marknadsutvecklingen och de trender och risker som företaget identifierar. Att rapportera segment för segment kan också vara av värde. 


Hållbarhetsrapportering

Under de senaste åren har det tillkommit allt fler regelverk och lagkrav kring hållbarhetsrapportering. Under 2021 fick företagen för första gången rapportera utifrån EU:s gröna taxonomi, och redan 2024 kommer ett nytt direktiv från EU, CSRD, införas, som sätter ytterligare krav på hur företagen rapporterar. Många företag rapporterar enbart i den utsträckning som är lagstadgad. Men i takt med att allt mer fokus läggs på just hållbarhet gäller det för företag att sticka ut. Hållbarhetsrapportering är ett viktigt inslag i årsredovisningen, eftersom det visar på bolagets engagemang och arbete för att hantera sociala och miljömässiga frågor. Det kan också hjälpa till att skapa förtroende hos investerare och andra intressenter. Se till att inkludera information om bolagets hållbarhetsmål, prestationer och utmaningar, samt hur man planerar att fortsätta förbättra hållbarheten.


Mottagare

Sist men inte minst: tänk på att er årsredovisning har olika typer av läsare med varierande behov. En riktigt bra årsredovisning balanserar alla dessa behov på ett bra sätt som gör att alla intressenter känner att de får den information de söker. Ett enkelt experiment för att förbättra sin årsredovisning kan därför vara att läsa igenom produktionen utifrån olika perspektiv, som exempelvis investerare, kund och anställd. 

RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

We are delighted to introduce our newest employee - welcome Gunnel Sköld!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

Vi har glädjen att presentera vår nyaste medarbetare - välkommen Gunnel Sköld

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Double materiality and transparency: What you can expect from CSRD

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page