top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Så skyddar du dig enklast mot cyberattacker

28 maj 2022

I takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat ökar riskerna för cyberattacker. En cyberattack innebär att en extern part olovligen tar sig in på ett datanätverk, system eller digital enhet för att få tillgång till information, eller för att skapa förstörelse. Cyberattacker kan drabba alla branscher och är ett växande problem. Med den nya säkerhetspolitiska situationen i beaktande har flera varnat för att risken för cyberattacker kommer att öka ännu mer den närmsta tiden. Attackerna leds av olika typer av aktörer. Det kan vara kriminella nätverk, som låser system för att få en lösensumma, eller främmande makter som bedriver industrispionage eller cyberkrigföring. Som företag finns en risk att känsliga uppgifter kring medarbetare läcker ut, eller att delar av systemet slås ut, vilket kan medföra en stor skada på verksamheten. 


Vad är riskfaktorerna?

Trots att alla företag kan drabbas av cyberattacker finns det vissa riskfaktorer som gör en hemsida mer sårbar. Ett vanligt misstag som många företag gör är att man inte uppdaterar och åtgärdar hemsidans svagheter. Man saknar ofta rutiner för att se över hemsidan vilket gör att svagheterna inte upptäcks i tid. De flesta hemsidor är byggda utifrån ett så kallat Content Management System (CMS). De stora leverantörerna av dessa system lanserar löpande nya versioner och i takt med att versionerna blir gamla slutar stödet fungera för dem. Därmed blir säkerhetsrisken betydligt högre eftersom hackare då enkelt kan ta sig in i systemet. Något annat som man lätt glömmer är att regelbundet säkerhetskopiera innehållet. När faran är framme finns risken att hemsidan inte går att rädda - och om det inte har gjorts någon säkerhetskopiering är innehållet permanent borta! 


Därför uppmanar vi aktörer att ofta se över sina säkerhetsrisker för att åtgärda dem i tid - och se till att säkerhetskopiera sina hemsidor så ofta som veckovis. Andra enkla råd är att:


  • Undvik att använda vanliga användarnamn, som admin, och välj starka lösenord med minst 8 tecken, versaler och gemener, nummer och specialtecken, för hemsidans admin-inloggning. 


  • Se till att ha ett uppdaterat säkerhetscertifikat (SSL) för att uppkopplingen mellan er server och klient ska vara säker. 


  • Använd tvåfaktorsautentisering (2FA) för att styrka ert systems säkerhet.

News Picture AVA Corporate Communications

Vi på Ava kan hjälpa dig

Det kan vara svårt att göra sin hemsida säker. Man behöver ha koll på säkerhetsåtgärder, uppdateringar och säkerhetskopieringar. Vi på Ava Corporate Communications har erfarenhet av att bygga nya säkra hemsidor. Vi använder oss av erfarna webbutvecklare och vi hjälper er gärna med att få till stånd nya säkerhetsrutiner. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att komma igång!

RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

We are delighted to introduce our newest employee - welcome Gunnel Sköld!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

Vi har glädjen att presentera vår nyaste medarbetare - välkommen Gunnel Sköld

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Double materiality and transparency: What you can expect from CSRD

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page