En djupdykning i OnePagers: analys och förbättringar

Murathan Dogan har nyligen slutfört sin praktik hos AVA Corporate Communications med inriktning inom UX. Han har utfört ett omfattande arbete för att utvärdera och förbättra användarupplevelsen av börsbolagens webbplatser, samt har granskat och analyserat alla OnePagers av digitala årsredovisningar på Nasdaq mid- och large cap. Genom att samla både kvantitativ och kvalitativ data med hjälp av enkäter och intervjuer i aktieforum, samt diskussioner med fokusgrupper, har Murathan kunnat identifiera många styrkor och svagheter i OnePagers.

 

OnePagers: Nyckeln till en effektivare rapport

OnePagers är digitala sammanfattningar av väsentlig information från årsredovisningar eller kvartalsrapporter som har blivit alltmer populära. Med sin förmåga att ge en snabb och översiktlig bild av företagets prestationer och strategiska planer, har OnePagers förvandlats till ett kraftfullt verktyg för börsbolag. För årsredovisningar resulterar detta i en markant ökning av trafiken och läsare.

 

Analys och Insikter

Under sin praktik identifierade Murathan flera utmaningar och möjligheter relaterade till användningen av OnePagers. Han fann bland annat att användare ofta hade svårigheter med att hitta till OnePagers, och att dåligt designade menyer på IR-sidor försvårade navigeringen vilket resulterade i att besökare lämnade för tidigt. Dessutom upptäcktes att många OnePagers var alldeles informationstunga, vilket gjorde dem svåra att läsa och förstå för de flesta läsare.

 

Positiva egenskaper och framgångsrika exempel

Å andra sidan upptäcktes också flera positiva egenskaper och karaktärsdrag bland framgångsrika OnePagers. Attraktiv design, tydlig struktur och användarvänlig navigation bidrog till en positiv användarupplevelse. Särskilt framstående var Addlife, Axfood, Skanska, och SEB, vars digitala årsredovisningar lyckades starkt med sina genomtänkta och minimalistiska design samt tydliga och lockande texter och bilder.

 

 

Balansen är viktig

En effektiv OnePager bör erbjuda ett balanserat innehåll för att nå sin fulla potential. Det är viktigt att inte överväldiga användaren med för mycket information, men samtidigt bör tillräckligt mycket information presenteras för att skapa intresse. Med en attraktiv design och en väl avvägd textstorlek kan OnePagers ge användaren en djupare förståelse för innehållet i rapporten, samtidigt som de ger en positiv användarupplevelse.

AVA Corporate Communications vill tacka Murathan för hans betydande insatser. Hans arbete har bidragit till att utveckla IR-webbsidor för börsbolag inom mid cap och large cap, samt att utveckla ett effektivt verktyg för smidig kvartalsrapportering. Vi önskar honom all lycka till i sin framtid som UX-designer på Scania.

 

Tips på bra One Pagers 

 

NCC:s OnePager erbjuder en strukturerad och lättillgänglig presentation av företagets verksamhet och  resultat. Med en tydlig och navigerbar meny som följer med användaren genom hela sidan tillsammans med interaktiva element, ger den användaren möjlighet att utforska mer detaljerad information om bolaget. Besök sidan.

 

Skanskas OnePager står ut med sin snygga design och välavvägda information. Med sin tydliga struktur, anpassade textstorlekar och tydliga "läs mer" alternativ på alla underrubriker, lyckas den med att presentera en detaljerad och samtidigt inte överväldigande bild av företagets prestationer, både finansiellt och inom hållbarhet. Besök sidan.

 

Sectras OnePager erbjuder en snabb överblick av företagets årliga prestationer, samtidigt som det ger läsaren möjlighet att djupdyka i specifika områden tack vare tydliga CTA:er (Call-To-Actions). Den intuitiva designen gör det enkelt att navigera och finna relevant information. Besök sidan.

 

SEB:s OnePager framhäver en genomtänkt design, vilken framhäver en balans mellan text och visuell information. Med en ständigt närvarande och klickbar meny ger den användaren friheten att enkelt navigera genom sidan. Infografik hjälper till att visualisera och framhäva viktig information. Besök sidan.

 

Tratons OnePager visar en genomtänkt design som kombinerar tydlig information med interaktiva grafer och funktioner. Detta skapar en djupare engagemang hos läsaren och underlättar förståelsen av företagets verksamhet. Länkar till mer detaljerade rapporter och presentationer är tillgängliga för de som söker mer omfattande information. Besök sidan.

Kontakta oss

*
*
Allmänt
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår villkor och bekräftar att du har läst vår integritetspolicy, inklusive vår cookie policy.