top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Hur viktigt är det att investera i hållbarhet?

10 oktober 2021

Idag är det viktigt för företag och bolag inom alla branscher att ha en hållbarhetsstrategi för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Hållbarhet kan ses som en affärsmetod för att arbeta långsiktigt genom att förstå och ta hänsyn till hur företag och organisationer fungerar i den ekologiska, sociala och ekonomiska miljön. Företag har idag stora förväntningar på att ta ansvar för sina handlingar och i takt med att transparensen blir ett mer vanligt krav finns det stora behov av att inkorporera hållbarhetsstrategier.

 

Sedan 2012 har hållbara investeringar fördubblats och har ett allt större värde på marknaden. Senaste åren har vi sett en snabb utveckling inom hållbarhetsfrågor för företag och bolag, numera vill kunderna se hur bolag arbetar med hållbarhet för att skapa ett grönt samhälle och mota klimatförändringar i grind. Hållbarhet handlar utöver detta även om ansvarstagande, när transparensen ökar vill kunderna se hur företag tar sitt ansvar för samhället och miljön. Våra bedömningar visar att index och investerarenkäter kommer att bli ett större område för bolagens möjligheter att attrahera fler investeringar som innehar en hållbarhetsprofil. Allt fler investerare vill ha mer transparens och mer hållbarhetsdata från bolagen.

News Picture AVA Corporate Communications

Börsnoterade företag påverkas också av nya EU-regler för att leda kapitalflöden mot hållbara investeringar.  Genom detta hoppas man att en större andel investeringar leder till åtgärder som motverkar klimatförändringar och ökar transparensen. Investerare, journalister och intresserade kan samla hållbarhetsinformation från noterade bolag på flera sätt, bland annat finns det index och rankningar att utgå ifrån till exempel, Dow Jones Sustainability Index, CDP och GRESB. Annan information kan samlas via bolagens egna utvärderingar och externa års- och hållbarhetsrapporter. Vägen framåt går via hållbarhet, transparens och ansvarstagande. Företag som saknar arbete inom dessa områden riskerar att hamna efter sina konkurrenter som anammar dessa frågor.

 

Din hållbarhetsresa är värd att berättas. På Ava förstår vi vikten av att inkludera ett långsiktigt hållbarhetsarbete, vi har vi erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer ta fram hållbarhetsrapporter, samt att etablera strategier för er hållbarhetskommunikation både internt och externt. Med vår hjälp kan du positionera dig på en konkurrensutsatt marknad och skapa innehåll som möjliggör både partnerskap och samarbeten med andra aktörer i samhället.

RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

We are delighted to introduce our newest employee - welcome Gunnel Sköld!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

Vi har glädjen att presentera vår nyaste medarbetare - välkommen Gunnel Sköld

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Double materiality and transparency: What you can expect from CSRD

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page