Hur viktigt är det att investera i hållbarhet?

Idag är det viktigt för företag och bolag inom alla branscher att ha en hållbarhetsstrategi för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Hållbarhet kan ses som en affärsmetod för att arbeta långsiktigt genom att förstå och ta hänsyn till hur företag och organisationer fungerar i den ekologiska, sociala och ekonomiska miljön. Företag har idag stora förväntningar på att ta ansvar för sina handlingar och i takt med att transparensen blir ett mer vanligt krav finns det stora behov av att inkorporera hållbarhetsstrategier.

Sedan 2012 har hållbara investeringar fördubblats och har ett allt större värde på marknaden. Senaste åren har vi sett en snabb utveckling inom hållbarhetsfrågor för företag och bolag, numera vill kunderna se hur bolag arbetar med hållbarhet för att skapa ett grönt samhälle och mota klimatförändringar i grind. Hållbarhet handlar utöver detta även om ansvarstagande, när transparensen ökar vill kunderna se hur företag tar sitt ansvar för samhället och miljön. Våra bedömningar visar att index och investerarenkäter kommer att bli ett större område för bolagens möjligheter att attrahera fler investeringar som innehar en hållbarhetsprofil. Allt fler investerare vill ha mer transparens och mer hållbarhetsdata från bolagen.

Börsnoterade företag påverkas också av nya EU-regler för att leda kapitalflöden mot hållbara investeringar. Genom detta hoppas man att en större andel investeringar leder till åtgärder som motverkar klimatförändringar och ökar transparensen. Investerare, journalister och intresserade kan samla hållbarhetsinformation från noterade bolag på flera sätt, bland annat finns det index och rankningar att utgå ifrån till exempel, Dow Jones Sustainability Index, CDP och GRESB. Annan information kan samlas via bolagens egna utvärderingar och externa års- och hållbarhetsrapporter. Vägen framåt går via hållbarhet, transparens och ansvarstagande. Företag som saknar arbete inom dessa områden riskerar att hamna efter sina konkurrenter som anammar dessa frågor.

Din hållbarhetsresa är värd att berättas. På Ava förstår vi vikten av att inkludera ett långsiktigt hållbarhetsarbete, vi har vi erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer ta fram hållbarhetsrapporter, samt att etablera strategier för er hållbarhetskommunikation både internt och externt. Med vår hjälp kan du positionera dig på en konkurrensutsatt marknad och skapa innehåll som möjliggör både partnerskap och samarbeten med andra aktörer i samhället. Kontakta oss för att få veta mer.

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.