Optimera din årsredovisning - Förbättra förtroendet hos investerare för bättre resultat

Att skapa en årsredovisning kan kännas som en lång och svår process. Men trots allt är det en av de viktigaste produktionerna för ett bolag. Det är med hjälp av årsredovisningarna som externa parter kan förstå bolagets verksamhet och vad som har hänt under året.

Många bolag lägger mycket resurser på årsredovisningen, men glömmer bort att nyttja den optimalt efter att den har publicerats. Allt arbete man lagt på en bra årsredovisning kan användas även till annan kommunikation, inte minst på den egna hemsidan för att driva trafik.

Börsnoterade företags årsredovisningar har blivit allt bättre, men det finns fortfarande några fällor man bör akta sig för. Vi på Ava guidar dig igenom några av de vanligaste och hjälper dig att producera en årsredovisning som skapar förtroende hos investerare.

Design & illustrationer
En årsredovisnings design kan lätt bli något som görs sista minuten, efter att allt “det viktiga” är klart. Men faktum är att just designen är nödvändig för att din rapport ska vara så effektiv som möjligt. Med hjälp av en genomtänkt design kan du göra redovisningen mer intressant att läsa. Det kan underlätta att ert bolags identitet skiner igenom, med element som ingår i varumärkets grafiska profil. Rapporten kan också bli mer lättläslig när olika illustrationer som förtydligar innehållet används. Exempelvis kan det vara en organisationsdesign, ansvarsfördelning eller en värdekedja. På så sätt kan läsaren enklare förstå hur allt hänger ihop. Att använda grafer och diagram för att lyfta fram siffror är också en bra möjlighet att öka förståelse. 

VD-ordet: en källa till förtroende och information
VD-ordet är en utmärkt möjlighet att skapa förtroende för bolagets ledning. Det ska beskriva och reflektera över det som hänt under året, men även blicka framåt. Genom att vara tydlig och säker i VD-ordet kan intressenter uppleva VDn som pålitlig, vilket är en nyckelfaktor för långsiktiga investerarrelationer. Var försiktig med specifika påståenden eller mål för framtiden som kan få ett bakslag om de inte uppfylls. Reflektera istället över trender och beskriv företagets riktning och omvärld.

Blicka framåt
Trots att årsredovisningen ska ge en överblick för året och beskriva viktiga händelser, gäller det att inte glömma bort att rapporten också ska informera om framtiden. Berätta utförligt om er strategi och hur ni arbetar med era mål. Det är något som investerare särskilt uppskattar, eftersom värderingar redan är tillräckligt komplexa att göra även om all information finns tillgänglig. Hjälp mottagaren att förstå hur verksamheten fungerar och beskriv de värdeskapande processer som sker. Vidare bör ni redogöra för  marknadsutvecklingen och de trender och risker som företaget identifierar. Att rapportera segment för segment kan också vara av värde. 

Hållbarhetsrapportering
Under de senaste åren har det tillkommit allt fler regelverk och lagkrav kring hållbarhetsrapportering. Under 2021 fick företagen för första gången rapportera utifrån EU:s gröna taxonomi, och redan 2024 kommer ett nytt direktiv från EU, CSRD, införas, som sätter ytterligare krav på hur företagen rapporterar. Många företag rapporterar enbart i den utsträckning som är lagstadgad. Men i takt med att allt mer fokus läggs på just hållbarhet gäller det för företag att sticka ut. Hållbarhetsrapportering är ett viktigt inslag i årsredovisningen, eftersom det visar på bolagets engagemang och arbete för att hantera sociala och miljömässiga frågor. Det kan också hjälpa till att skapa förtroende hos investerare och andra intressenter. Se till att inkludera information om bolagets hållbarhetsmål, prestationer och utmaningar, samt hur man planerar att fortsätta förbättra hållbarheten.

Mottagare
Sist men inte minst: tänk på att er årsredovisning har olika typer av läsare med varierande behov. En riktigt bra årsredovisning balanserar alla dessa behov på ett bra sätt som gör att alla intressenter känner att de får den information de söker. Ett enkelt experiment för att förbättra sin årsredovisning kan därför vara att läsa igenom produktionen utifrån olika perspektiv, som exempelvis investerare, kund och anställd. 

Att optimera årsredovisningen är avgörande för att bygga förtroende och attrahera nya investerare. På AVA, kombinerar vi vår expertis inom finans med en förståelse för modern kommunikation. Vill du att din årsredovisning ska spegla ditt företags verkliga värde och potential? Kontakta oss för att ta nästa steg i att stärka ditt varumärkes finansiella kommunikation. Vi är här för att hjälpa dig lyfta fram det bästa i ditt företag.

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.