top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Så arbetar du mer effektivt med din årsredovisning

13 december 2021

Årsredovisningar kan vara tidskrävande och stressigt för både små och stora bolag. Vi går igenom några av våra främsta tips för att effektivisera arbetet med årsredovisningen. 


Hur mycket tid som krävs för en årsredovisning varierar beroende på hur mycket tid man har lagt under året på att förbereda sig. Vi på Ava jobbar en hel del med årsredovisningar och har genom våra erfarenheter och kunskaper sett fallgroparna. Vi förstår vikten av att ha en tydlig planering och målbild som gör att årsredovisningen blir ännu bättre och arbete ännu mer effektivt. Här är våra bästa tips som gör ditt arbete med årsredovisningen lite enklare.


Tidigare årsredovisningar

Att ta fram en årsredovisning är en process som kan tid. Men genom att gå igenom material kan hjälpa en på vägen. Ett steg i att effektivisera processen för årsredovisningar är att ta vara på tidigare årsredovisningar. Dels kan vi lära oss från tidigare misstag men även få inspiration kring de delar som kan förbättras. Tidigare årsredovisningar presenterar också ett enklare sätt att analysera utvecklingen mellan åren. 


News Picture AVA Corporate Communications

Dokumentera

Under årets gång är det bra att dokumentera arbetet för att på en enklare sätt kunna sammanställa information inför årsredovisningen. Om man missar det här steget kan flera timmar gå ut på att försöka hitta rätt informationen. Därför är det bra att påminna anställda att löpande dokumentera arbete och spara informationen på samma ställe för att underlätta kartläggningen vid årsredovisningen. På så sätt går informationen inte förlorad. 


Planering och deadlines

Det absolut viktigaste steget för en årsredovisning är att planera. Gör en tydlig tidsplan med tydliga deadlines för att säkerställa att ingen tid går förlorad och att alla steg görs i god tid. Ofta kan det dyka upp oförutsägbara problem som kan kräva mycket tid. En tidsplan med god framförhållning gör att alla deadlines kan hålla - detta trots de problem som kan uppstå. Det kan även vara nyttigt att planera hur redovisningen ska kommuniceras och i vilka kanaler.


Vi på Ava kan hjälpa dig att få ut ditt budskap till exempelvis kapitalmarknaden eller andra intressenter som har ett behov av en tydlig och transparent rapportering från ditt företag eller organisation. Bland annat har vi erfarenhet av en lång rad olika typer av rapporter - årsredovisningar, delårsrapporter, samt hållbarhetsrapporter. Både i digitalt format samt i tryckt upplaga.RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 februari 2023

Ava fortsätter att växa - välkommen Julia Mikalsen

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 februari 2023

Ava continues to grow - welcome Julia Mikalsen!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

23 januari 2023

Optimera din årsredovisning - Förbättra förtroendet hos investerare och nå bättre resultat

News Thumbnail AVA Corporate Communications

23 januari 2023

Optimise your annual report - Build investor confidence and achieve better results

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page