top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Underlätta implementeringen av ESEF-kraven i er årsredovisning

20 november 2021

Från bokslutsåret 2021 är det inte längre möjligt att lämna in årsredovisningen enbart som PDF. Istället ska årsredovisningen lämnas in i ett format som kallas för iXBRL. Vi berättar mer i den här artikeln.


På grund av pandemin senarelades införandet av ESEF med ett år. Men nu behöver noterade företag implementera de nya EU-reglerna. ESEF är det nya rapporteringsformatet (European Single Electronic Format) som berör alla noterade bolag. 


Från bokslutsåret 2021 är det inte längre möjligt att lämna in årsredovisningen enbart som PDF. Istället ska årsredovisningen lämnas in i ett format som kallas för iXBRL. Finansiella rapporter ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language) och finansiella rapporter som upprättas i enlighet med IFRS ska märkas upp i enlighet med en taxonomi framtagen av den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA


Bolag som är skyldiga att följa 16 kapitlet i Lagen om värdepappersmarknaden ska tillämpa ESEF. Det gäller om ni har aktier, överlåtbara värdepapper som aktier och obligationer och andra typer av papper som är upptagna till handeln på en reglerad marknad omfattas av ESEF. Värdepapper som har ett nominellt värde som överstiger 100 000 euro omfattas inte.

News Picture AVA Corporate Communications

Att implementera ESEF-kraven och ta fram en årsredovisning som är både mänskligt läsbar och läsbar för maskiner kan ta tid och vara klurigt. Därför har vi tagit fram ett par förslag på hur företag och verksamheter kan underlätta implementeringen av ESEF.


Till en början är det viktigt att läsa på om EU:s taxonomi och ESEF-regelverket för att förstå vilka krav som omfattar ert bolag och vad dessa krav betyder. XBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language) är den teknik som gör det möjligt att integrera XBRL-taggar i ett XHTML-dokument. Det kan vara fördelaktigt att utvärder vilka systemlösningar som finns och vilket ni ska använda er av. 


Taggningen kan göras både automatiskt och manuellt. Det finns flera olika leverantörer som kan göra detta automatiskt, men leverantörernas lösningar kan skilja sig från varandra. Det kan därför vara bra att ta reda på vilka lösningar olika företag använder och diskutera om ni själva ska utföra taggningen eller nyttja andras tjänster. Det kan även vara bra att “testtagga” föregånde års årsredovsning för att få en fördjupad inblick i hur själva taggningen fungerar.


Ett av de viktigaste momenten för att lyckas implementera ESEF-kraven är att tidigt ha en tydlig tidsplan. Implenteringen av ESEF för ett företag innebär att flera olika avdelningar på företag kommer involveras. Även andra företag kan komma att arbeta med er ESEF-process som exempelvis kommunikationsbyrårer, design- och formgivningsbyråer samt systemleverantörer. De är därför viktigt att tidigt ha en tydlig tidsplan. Detta för att alla inblandade ska veta vilken roll de har och när deras deadline är.


ESEF, XHTLM, XBRL, iXBRL och taggning, det är många olika begrepp att hålla reda på det  och ännu mer rörigt att implementera kraven. Men oavsett hur klurigt det kan se ut är det viktigt att följa och förstå ESEF-kraven. Vi på Ava har kunskap och erfarenhet av ESEF-kraven. Vi hjälper dig med årsredovisningen utifrån era förutsättningar. Välkommen att kontakta oss!


RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

We are delighted to introduce our newest employee - welcome Gunnel Sköld!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

Vi har glädjen att presentera vår nyaste medarbetare - välkommen Gunnel Sköld

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Double materiality and transparency: What you can expect from CSRD

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page