top of page
News Cover AVA Corporate Communications
Rectangle 315.png

Vad är PR? Vi listar fyra trendspaningar för 2022

8 juni 2021

Public Relations (PR) handlar i grunden om relationer. PR fokuserar på ditt bolags relationer med olika målgrupper. Det handlar om att etablera relationer med media, kunder, anställda, leverantörer och allmänheten. Ett gediget PR-arbete bygger på en långsiktig plan och en analys utifrån vilka relationer som ska skapas.

 

Den traditionella PR-strategin har förändrats och allt fler digitala möjligheter finns på marknaden. Idag används en kombination av traditionella och mer moderna digitala lösningar i en PR-strategi. Den digitala eran och de sociala nätverken gör att möjligheten att sprida ett pressmeddelande exempelvis har ökat dramatiskt. Idag kan vi nå ut genom flera olika kanaler - inte bara i tidningar och tv utan även på sociala medier och i egna kanaler. Det finns enorm potential inom dessa att öka spridningen och synligheten på inlägget.

 

Det är därför viktigt för alla bolag som vill arbeta långsiktigt att bygga upp sina varumärken i alla tillgängliga kanaler, inte bara mot potentiella kunder, utan även mot andra relevanta parter. Aktiemarknaden, intresseorganisationer och politiker kan alla vara viktiga brickor för att bygga upp ett varumärke.

News Picture AVA Corporate Communications

Vi listar fyra trendspaningar inom PR för 2022


1. Det handlar om data

Framtiden innebär att PR- och marknadsavdelningar blir allt mer sammanflätade vilket i sin tur gör att PR-experter kommer förlita sig mer på data och analys för sina kommunikationsinsatser. PR handlar om berättande och i framtiden kommer PR-kampanjer och strategier hämta sitt bränsle från all din tillgängliga data.

 

2. Personlig kontakt

Det förutspås att framtiden inom PR mer och mer präglas av personlig kontakt. Dagarna där allt handlade om masskommunikation är förbi. En ny studie utförd av företaget Muck Rack visade att 96 procent av PR-experterna säger att enskilda mejl är det mest effektiva sättet att fånga in journalister. För att nå igenom bruset måste nya sätt att nå igenom göras - oftast genom en mer personlig kontakt.

 

3. Kraften av influencers och sociala medier

Över hälften av världens befolkning använder sociala medier idag vilket lett till nya saker att tackla inom PR-världen. Användningen av sociala medier har ökat exponentiellt de senaste åren, och visar inga tecken på att sakta ner. Användandet av sociala medier gör att PR-strategierna nu måste nå ut till allt fler människor i nya landskap. Ett sätt att nå ut på via sociala medier som ökat de senaste åren är så kallad influencer marketing. Många branschorganisationer i USA förutspår att amerikanska influencer marketing-utgifter kommer att öka med 33,6 procent år 2021 till 3,69 miljarder dollar.

 

4. Hållbarhet, mångfald och jämlikhet

I dagens samhälle finns det nog inget så viktigt som för företag och bolag att ha ett uttänkt hållbarhetsarbete och ett fokus på jämlikhet och mångfald. Företaget Sprout Social har gjort en studie som visar att över 70 procent konsumenterna vill att varumärken ska ta ställning till sociala och politiska frågor. Kunderna kommer i framöver prioritera att det finns kärnvärden inom hållbarhet, mångfald och jämlikhet som företaget eller bolaget följer. Företag som saknar arbete inom dessa områden riskerar att hamna efter sina konkurrenter som anammar dessa frågor. PR-branschen är inte samma bransch som förra året och det kommer att förändras ännu mer kommande år. Det är därför avgörande att förstå och förbereda sig för trenderna kommande år och i och med detta stärka sina PR-strategier.

  

Vi på Ava förstår vikten av ett seriöst och långsiktigt PR-arbete för att nå ut till rätt målgrupp och skapa avgörande relationer. Hör av dig till oss om du vill veta mer!


RELATERADE NYHETER

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

We are delighted to introduce our newest employee - welcome Gunnel Sköld!

News Thumbnail AVA Corporate Communications

25 maj 2023

Vi har glädjen att presentera vår nyaste medarbetare - välkommen Gunnel Sköld

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Double materiality and transparency: What you can expect from CSRD

News Thumbnail AVA Corporate Communications

3 maj 2023

Dubbel väsentlighetsanalys och transparens: Vad ni kan förvänta er av CRSD

ETT SAMSPEL I ETERN

Du behöver aldrig oroa dig för radiotystnad med oss

Vi vet att ett gott samspel med kunder innebär affärsnytta för alla inblandade. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att kommunicera allt som sker - när det sker.

Rectangle 396.png
Rectangle 333.png
shutterstock_1493468873.png
bottom of page