Viktiga undantag i ESRS för stora och små företag

Artikel av Markus Nilsson

Hösten är här, och med det startar arbetet med årsredovisningarna för 2023. I år är ett nytt fokusområde den utökade hållbarhetsrapporteringen, som tagit ett steg framåt med införandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dessa nya regelverk syftar till att skapa ökad transparens och ansvar i företagens hållbarhetsarbete. I den här artikeln guidar vi dig genom de undantag och möjligheter som erbjuds för att underlätta implementeringen av dessa standarder.

Förstå ESRS-ramverket
Implementeringen av ESRS är omfattande och kräver en stor arbetsinsats. Därför tillåts vissa undantag under de första åren för att skapa en övergångsperiod, som sträcker sig mellan ett och tre år. Detta möjliggör för företag att stegvis anpassa sig till de nya kraven. För små och medelstora företag, med färre än 750 anställda, erbjuds ytterligare flexibilitet och undantag upp till två år efter att rapportering enligt CSRD inletts. 

Viktiga undantag för samtliga företag de första rapporteringsåren
Under det första rapporteringsåret kan alla företag utelämna rapportering om förväntade finansiella effekter från klimat- och andra miljörelaterade påverkan, risker och möjligheter (ESRS E1-E5). Dessutom kan företag begränsa sin redovisning till kvalitativ information under de tre första rapporteringsåren för just dessa rapporteringsskrav. Vissa rapporteringskrav inom 'Egen arbetsstyrka' kan också utelämnas det första året (ESRS S1).

För företag med under 750 anställda finns särskilda lättnader
Under första rapporteringsåret kan rapporteringskraven i (ESRS S1), 'Egen arbetsstyrka', och Scope 3 GHG-utsläpp (del av ESRS E1) utelämnas helt. För de två första rapporteringsåren kan rapportering om biologisk mångfald och ekosystem (ESRS E4), arbetstagare i värdekedjan (ESRS S2), påverkade samhällen (ESRS S3) samt konsumenter och slutanvändare (ESRS S4) utelämnas.

 

 


En möjlighet att stärka ert företags hållbarhetsarbete
Vad innebär detta för er? Genom att ta del av dessa undantag kan ert företag få den tid och det utrymme som behövs för att på ett genomtänkt sätt anpassa verksamheten och rapporteringen. Undantagen ger företag möjlighet att stegvis införa de nya kraven, och samtidigt arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor.

På AVA är vi specialiserade på finansiell kommunikation och hållbarhet. Med vår erfarenhet och expertis kan vi hjälpa ert företag att navigera genom denna övergångsperiod, säkerställa efterlevnad av de nya kraven, och samtidigt stärka ert varumärke och konkurrenskraft på marknaden. Kontakta oss för att diskutera vilka undantag som finns för ESRS och hur vi kan stötta ert företag under införandet.

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.