Börja planera redan nu för din årsredovisning - Ta höjd för CSRD och ESRS

För många företag närmar sig slutet på det finansiella året i hög fart, vilket innebär att det är dags att börja planera för årsredovisningen. En noggrant utarbetad årsredovisning är inte bara viktig för att redovisa företagets finansiella prestationer, utan det blir alltmer centralt för att visa företagets hållbarhetsarbete och uppfyllandet av regler och direktiv, såsom kommande Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vi listar fem tips för att säkerställa ett lyckat arbete med årsredovisningen för 2023.

Planera i god tid för att undvika onödig stress
För att säkerställa en smidig process och undvika onödig stress är det viktigt att planera arbetet för årsredovisningen i god tid. Ett första steg är att fastställa ett tydligt tidsschema och en disposition för redovisningen. Att ha en strukturerad plan för vad som behöver ingå och vilka ansvariga personer som ska bidra är avgörande för att hålla tidsramarna och undvika sista-minuten-panik.

Ta höjd för CSRD: En ökad fokus på hållbarhet
Som vi tidigare rapporterat kommer CSRD, det nya EU-direktivet för hållbarhetsredovisning innebära omfattande förändringar för många företag och börjar gälla från räkenskapsåret 2024. CSRD kräver en mer omfattande och detaljerad hållbarhetsrapportering. Denna rapportering måste följa nya standarder och riktlinjer som fastställs av ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Med tanke på de mer omfattande och detaljerade kraven som det nya direktivet medför, är det avgörande att förbereda organisationen på förhand.

Tänk på ESRS: Säkerställ jämförbarhet och kvalitet
ESRS, som kommer att användas för att uppfylla kraven i CSRD, är utformad för att säkerställa att företagens hållbarhetsrapportering är jämförbar och håller hög kvalitet. För att anpassa er till dessa nya standarder, är det klokt att börja planera för eventuella förändringar och förbereda ert hållbarhetsarbete i linje med ESRS-riktlinjerna. Därför rekommenderar vi att företag redan nu sätter sig in i arbetet med CSRD och ESRS för att säkerställa att införandet av de nya regelverken inte blir överväldigande.

 

Uppdatera företagets strategiska mål och framsteg
En välutformad årsredovisning bör inte enbart fokusera på historisk data utan även inkludera framtidsinriktade aspekter. Uppdatera era strategiska mål, framsteg och hållbarhetsmål för att tydligt visa ert engagemang för investerare. Dela även med er av era framsteg och prestationer mot tidigare uppsatta mål för att ge en transparent och trovärdig bild av företagets arbete. 

Engagera era intressenter och kommunicera effektivt
En bra årsredovisning är ett kraftfullt kommunikationsverktyg för att engagera era intressenter, inklusive investerare, kunder, anställda och samhället i sig. Se till att er årsredovisning är lättillgänglig, informativ och kommunicerar era engagemang på ett övertygande sätt. Använd olika kommunikationskanaler och visuella element för att göra er redovisning mer tilltalande och engagerande. 

Framgångsrik årsredovisning med noggrann planering
Sammanfattningsvis är en framgångsrik årsredovisning resultatet av noggrann planering och förberedelse. Ta höjd för CSRD och ESRS genom att inkludera hållbarhetsaspekter och implementera förändringar i enlighet med de nya standarderna. Genom att planera arbetet i god tid kan ni undvika onödig stress och säkerställa att er årsredovisning ger en stark och trovärdig bild som speglar företagets finansiella prestationer och hållbarhetsengagemang. Engagera era intressenter genom en transparent och effektiv kommunikation. Hos Ava kombinerar vi vår omfattande erfarenhet inom årsredovisningar med personligt engagemang genom varje steg av processen. Börja din resa mot en framstående årsredovisning med oss redan idag!

 

Kontakta oss

*
*
Allmänt
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår villkor och bekräftar att du har läst vår integritetspolicy, inklusive vår cookie policy.